Стих је један ред у песми. Од два или више стиха састоји се строфа. Епске песме су писане у десетерцу, стиху са десет слогова.

Стихови из епских песама уреди

Стари Вујадин уреди

Ђевојка је своје очи клела:
Чарне очи, да би не гледале!
Све гледасте, данас не виђесте
ђе прођоше Турци Лијевљани,
проведоше из горе хајдуке:
Вујадина са обадва сина ...