Стручни сведок

Стручни сведок је особа која сведочи пред судом, а чије је сведочење засновано на стручном познавању теме која је у питању и које омогућава доносиоцима одлука да боље процене доказе, ситуацију или адекватну казну. Социјални радници се позивају на суд као стручни сведоци у споровима који се тичу старатељства над децом, запостављања и злостављања деце, развода, бриге о особама са посебним потребама исл.

ЛитератураУреди