Темпо

Израз за опис брзине у музици
(преусмерено са Темпо (музика))

У музици, темпо је израз за опис брзине а често и начина на који музички извођач треба да изведе неко музичко дело или неки његов део. По правилу, ознаке за темпо се бележе изнад нотног система и непосредно на месту где почиње њихово дејство.

Обележавање и читање уреди

Нераздвојан део ознаке за темпо је по правилу једна реч на италијанском која отприлике описује карактер темпа дела које се изводи. Чак и не много искусан музичар има представу о брзини којом неко музичко дело треба извести, на основу саме ове речи, а тај осећај се продубљује и побољшава са годинама искуства. Одређенији начин обележавања темпа је навођење броја јединица мере такта које треба да протекну у једној минути. Ово се обично наводи записом „ознака за јединицу мере = број јединица мере по минути“ у загради, након горе споменуте речи на италијанском. Пример: Allegro (  = 133), одређује да по минути треба да протекну 133 четвртине. Зарад прецизног поштовања темпа, најчешће се користи уређај који се зове метроном.  

Ознаке за темпо уреди

Остале ознаке се по правилу такође бележе изнад највишег нотног система у партитури, с тиме што се могу наћи и на другом месту уколико нема места за њихов запис на тој висини. Неке од њих су следеће:

 • presto - журно, хитро
 • vivace - живо
 • allegro - брзо
 • allegretto - доста окретно
 • moderato - умерено
 • andantino - мало брже него анданте
 • andante - умерено лагано
 • grave - тешко, озбиљно
 • adagio - лагано и озбиљно
 • lento - споро
 • larghetto - доста широко
 • largo - широко

Овим ознакама се може додати и неколико ближих одредница:

 • più - више
 • -issimo - суфикс који означава суперлатив, на пример presto значи „журно“, prestissimo значи „најжурније“
 • assai molto - врло
 • ma non troppo - не превише
 • poco, un poco - мало
 • meno - мање

Још један вид обележавања темпа је

 • accellerando - убрзавајући
 • rallentando - успоравајући
 • ritenuto - задржавајући
 • allargrando - све шире
 • meno mosso - мање окретно

Расположења која ближе описују карактер темпа:

 • con brio - чило, весело
 • vivace - живахно
 • maestoso - величанствено
 • sostenuto - суздржано; понекад се користи и самостално као ознака темпа

Остали изрази:

 • a tempo - ако је након неке промене темпа потребно назначити да се извођење дела наставља по претходном темпу, то се означава овом ознаком.
 • tempo primo - прелажење на темо са почетка дела
 • calando, morendo, mancando, smorzando, perdendosi - истовремено попуштање јачине звука и темпа
 • tempo rubato, rubato - слободан темпо, по вољи извођача / диригента
 • L'istesso - задржавање тренутног темпа; обично следи након промене темпа

Види још уреди