Тешко убиство

Тешко убиство представља квалификовани облик кривичног дела убиства. Да би се правила терминолошка разлика између обичног и тешког убиства, раније је за појам тешког убиства употребљавана реч уморство. У страним правима као што је француско прави се разлика између meuertre и assassinat, затим у немачком Totschlag и Mord и енглеском manslaughter и murder.

Број убистава на 100.000 становника, подаци за 2011.
  0-1
  1-2
  2-5
  5-10
  10-20
  >20

Случајеви које српско кривично законодавство инкриминише као тешко убиство су:

Квалификовано или тешко убиство постоји када је умишљајно убиство извршено на такав начин, под таквим околностима или према таквом лицу који му дају већи степен тежине и опасности. Извршилац дела може да буде свако лице, а у погледу кривице потребан је умишљај. За ово дело прописана казна затвора најмање десет година или казна затвора од тридесет до четрдесет година.

  • Убиство на свиреп и подмукао начин (на пример, убиство из заседе, на спавању, убиство тровањем или када се жртва при извршењу мучи или јој се причињавају тешке патње)
  • Убиство при безобзирном и насилничком понашању
  • Убиство којим је умишљајем доведен у опасност живот још неког лица
  • Убиство при извршењу кривичног дела разбојништва или разбојничке крађе
  • Убиство из користољубља, ради извршења или прикривања неког другог кривичног дела, из крвне или безобзирне освете или из других ниских побуда
  • Убиство службеног или војног лица
  • Убиство детета или бремените жене
  • Убиство члана своје породице којег је учинилац претходно злостављао
  • Унишљајно убиство више лица.

Спољашње везеУреди