Тонски систем

Тонски систем (франц. système tonal, engl. tone system, итал. sistema tonale, нем. Tonsystem).[1] представља низ свих тонова којим се служимо у музици почевши од најдубљег тона из субконтра октаве (2C) до највишег тона из пете октаве (h5). Седам основних тонова (c, d, e, f, g, a, h) се 9 пута понавља, и то, сваки пут у другој висини.[2]

Приказ тонскгог система и његовог односа према клавијатури.

Називи октава тонског системаУреди

Да би се истоимени тонови различити по висини могли разликовати, тонски систем је подељен на тзв. октаве тонског система, што ће рећи да сваки тон у тонском систему има своју октавну припадност и своју ознаку, а свака октава свој назив и своју ознаку.[3]

Називи октава у тонском систему су следећи:

  1. Субконтра је најдубља октава. Бележи се малим бројем 2 испред великог слова. Садржи следеће тонове: 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2A, 2H који се читају: субконтра C, субконтра D, субконтра E, итд.
  2. Контра је дубока октава. Бележи се малим бројем 1 испред великог слова. Садржи следеће тонове: 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1A, 1H који се читају: контра C, контра D, контра E, итд.
  3. Велика октава има овај назив јер се њени тонови бележе великим словом. Садржи следеће тонове: C, D, E, F, G, A, H који се читају: велико C, велико D, велико E, итд.
  4. Мала октава је добила назив јер се њени тонови бележе малим словима. Садржи следеће тонове: c, d, e, f, g, a, h који се читају: мало c, мало d, мало e, итд.
  5. Прва или једанпут подвучена октава зове се тако јер је „подвучена“ једном помоћницом. Њени тонови бележе се малим словом и бројем 1 изнад њих. Садржи следеће тонове: c, d, e, f, g, a, h који се читају: c један, d један, e један итд.
  6. Друга или двапут подвучена октава зове се тако јер је „подвучена“ са две помоћнице. Њени тонови бележе се малим словом и бројем 2 изнад њих. Садржи следеће тонове: c, d, e, f, g, a, h који се читају: c два, d два, e два итд.
  7. Трећа или трипут подвучена октава зове се тако јер је „подвучена“ са три помоћнице. Њени тонови бележе се малим словом и бројем 3 изнад њих. Садржи следеће тонове: c, d, e, f, g, a, h који се читају: c три, d три, e три итд.
  8. Четврта или четири пута подвучена октава зове се тако јер је „подвучена“ са четири помоћнице. Њени тонови бележе се малим словом и бројем 4 изнад њих. Садржи следеће тонове: c, d, e, f, g, a, h који се читају: c четири, d четири e четири итд.
  9. Пета или пет пута подвучена октава зове се тако јер је „подвучена“ са пет помоћница. Њени тонови бележе се малим словом и бројем 5 изнад њих. Садржи следеће тонове: c, d, e, f, g, a, h који се читају: c пет, d пет e пет итд.
  • Све тонове тонског система могу одсвирати само велике оргуље, клавир може да одсвира нешто више од 7 октава, харфа и хармоника мање од 7, док остали инструменти обухватају од 2 1/2 до 3 1/2 октаве.

Види јошУреди

РеференцеУреди

Спољашње везеУреди