У музици помоћне линије се још зову и помоћнице, црте, цртице, помоћне црт[е]ице, пацрте, помоћни линијски систем (франц. lignes, engl. ledger line, итал. tagli addizionali, нем. Hilfslinie).[1] То су додатне црте које се користе у музичкој нотацији да би се просторно ограничени линијски систем проширио навише и наниже, јер се у њега може записати само 11 различитих основних нота.[2][3]

Прва група помоћних линија изнад линијског система је у употреби, док се за другу групу, изнад 4 помоћнице, обично ставља знак за транспоновање у вишу или нижу октаву - 8va.

Неколико правила код писања помоћних линија уреди

 
Исправно написане помоћне линије и предзнаци.

1. Ради прегледности и јасноће нотног текста, приликом писања помоћних линија треба обратити пажњу да помоћне линије буду (као на другој слици десно):

    a) исте дужине
    b) размакнуте једна од друге колико су и линије линијског система
    c) међусобно паралелне
    d) при писању прве убележене, а потом нотна глава

2. Предзнаке треба писати у висини нотне главе и испред ње (као на другој слици десно), а не у висини помоћних линија, тј. испред њих!

Примери неисправно написаних помоћних линија и предзнака:
 
1. Помоћне линије нису a) једнаке дужине, b) једнако размакнуте c) међусобно паралелне, док
2. предзнаци нису у висини нотних глава, већ се налазе испред помоћних линија.

Види још уреди

Референце уреди

Спољашње везе уреди