Упаљач је механичко помагало који служи за паљење цигарете, цигаре, луле, плина или било чега другог што је запаљиво. За разлику од шибице, упаљач се може користити више пута, јер се не троши упаљач већ само запаљиви флуид који служи као гориво. Ово може бити текући плин за упаљаче, бензин за упаљаче исл. За иницијално паљење флуида се користи или кремен камен или електрична варница.

Разне врсте упаљача

Претеча упаљачаУреди

У прошлом веку као средство за паљење ватре, у Србији, се користило следеће:

Кресањем кремена о оцило труд би се палио.

ШибицеУреди

Паралено са развојем упаљача појавиле су се и шибице:

Први упаљачиУреди

Први упаљачи су се састојали од:

  • кућишта
  • фитиља
  • материјала сличног вати који се наливао бензином
  • кремена
  • назубаног точкића који је „гребањем“ кремена бацао варницу

Потрошни материјал је био:

  • кремен који се мењао
  • фитиљ који је горео па се такође мењао
  • специјални бензин који се доливао

Модерни упаљачиУреди

Модерни упаљачи су измењени у следећем смислу:

  • место кремена се користи пиезоелектрични елемент који када се стисне баца варницу
  • као гориво користи се специјални плин за упаљаче.

Постоје упаљачи који се могу надопуњавати плином и којима је могуће мењати кремен али најпопуларнији су упаљачи који се једноставно бацају када потроше плин.

Спољашње везеУреди