Фазна трансформација

Фазна трансформација (фазна промена) унутар једног физичко—хемијског система је промена једног агрегатног стања или макроскопског уређења у друго. Та промена се манифестује наглом променом једне (или више) физичко—хемијских особина, у зависности од промене неке од функција стања (нпр. температура или притисак).

Фазне трансформације у домену притисак-запремина-температура спадају у област физике под именом термодинамика. У фазне промене се убрајају и квалитативне промене које изазива магнетско поље (област електромагнетизма).

Примери фазних трансформација:

Фазна промена
Почетно стање Чврсто Течно Гасовито Плазма
Чврсто Чврсто-Чврсто Топљење Сублимација -
Течно Мржњење - Испаравање -
Гас Ресублимација Кондензација - Јонизација
Плазма - - Рекомбинација/Неутрализација јона -

Спољашње везеУреди