Химна Абхазије

Аиааира (Победа) је химна делимично признате Републике Абхазије. Аутор текста је Генади Аламиа а композитор Валера Чкадува.

Аиааира (Победа)
Coat of arms of Abkhazia.svg
Држава Абхазија
Језикабхаски
ТекстописацГенади Аламиа
КомпозиторВалера Чкадува
Прихваћена2007

ИсторијаУреди

При проглашењу независности Абхазије 1992. године утврђена је и државна химна. По избору Сергеја Багапша на место председника донет је акт «О државној химни Републике Абхазије» 24. октобра 2007. У химну су ушли главни мотив и речи абхазске револуционо-ослободилачке песме «Кьараз» из времена̂ окупације Абхазије од стране војске Демократске Републике Грузије.

Текст на абхаскомУреди

Шәнеибац, шәнеибац,
Аҧсуаа рыҷкәынцәа.
Аҧсны азыҳәан
Ашьа казҭәаз,
Аҧсуаа рыҷкәынцәа.
Ахақәиҭраз
Ашьа казҭәаз,
Аҧсуаа рыҷкәынцәа.


О-ҳо-ҳо-о ҳо-о-Рада
О-ҳо-ҳо-о ҳо-о-Рада-Ра!
Ажәҩан мрадоуп, еҵәадоуп
Уара уда Аҧсынра!
Еҵәa-бырлаш Аҧсынтәла,
Улҧха згәаҵақәа ирҭыҧхо,
Геи-шьхеи рыҧшӡара заҧшнылаз.
Жәлар ламысла иҳаракоит.


Рада, Реида, Рарира
Рада, Рерама, Рерашьа.
Нарҭаа риира-зиироу
Афырхацәа Ран-Гуашьа
Аҧсынтәыла-иҧшьоч атәыла
Зхы здиныҳәалаз Анцәа
Зқьышықәасала имҩасхьо гылоуп
Рыжәаҩа еибырҭоит уҧацәа.


Шәнеибац Аҧсныжәлар!
Аишьцәа, шәнеибац!
Нхыҵ-аахыҵ ҳаицуп!
Ҳазшаз илаҧш
Ҳхыуп иаҳхымшәо
Ҧеҧш лаша ҳзышуп!


Шәнеибац, Аҧсныжәлар,
Игылеит ҳамра,
Иақәым ҭашәара!
Урылагәыргьа,
Анра-аҳшара
Шьардаамҭа, Аҧсынра.

Спољашње везеУреди