3-Hidroksipropionska kiselina

3-Hidroksipropionska kiselina je karboksilna kiselina, specifično beta hidroksilna kiselina. To je kisela viskozna tečnost sa pKa vrednošću od 4.5.[1] Ona je veoma rastvorna u vodi i etanolu, a miša se sa dietil etrom. Nakon destilacije, ona se dehidrira da formira akrilnu kiselinu.

3-Hidroksipropionska kiselina[1]
Skeletal formula
Ball-and-stick model
Nazivi
IUPAC naziv
3-Hydroxypropanoic acid
Drugi nazivi
hidrakrilna kiselina,
etilen mlečna kiselina
Identifikacija
3D model (Jmol)
ChEBI
ChemSpider
DrugBank
ECHA InfoCard 100.007.250
KEGG[2]
  • O=C(O)CCO
Svojstva
C3H6O3
Molarna masa 90.08 g/mol
Tačka topljenja <25 °C
143°C (natrijumova so)
Tačka ključanja Razlaže se
Veoma je rastvorna
Srodna jedinjenja
sirćetna kiselina
glikolna kiselina
propionska kiselina
mlečna kiselina
malonska kiselina
buterna kiselina
hidroksibuterna kiselina
Srodna jedinjenja
1-propanol
2-propanol
propionaldehid
akrolein
Ukoliko nije drugačije napomenuto, podaci se odnose na standardno stanje materijala (na 25°C [77°F], 100 kPa).
ДаY verifikuj (šta je ДаYНеН ?)
Reference infokutije

3-Hidroksipropionska kiselina se koristi u industrijskoj proizvodnji raznih hemikalija kao što su akrilati. Ovu kiselinu proizvode pojedini mikrobi.

Vidi jošУреди

ReferenceУреди