ATC kod R01 Nazalni preparati su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa R01 je deo anatomske grupe R Respiratorni sistem.[1]

ATC kodovi
R Respiratorni sistem
R01 Nazalni preparati
R02 Preparati za grlo
R03 Lekovi za hroničnu opstruktivnu bolest pluća
R05 Preparati za kašalj i prehladu
R06 Antihistaminici za sistemsku upotrebu
R07 Drugi proizvodi za respiratorni sistem

Kodovi za veterinarsku upotrebu (ATCvet kodovi) se mogu formirati stavljanjem slova Q ispred humanih ATC kodova: QR01...[2]

Nacionalna izdanja ATC klasifikacije mogu da obuhvataju dodatne kodove koji nisu prisutni na ovoj listi.

== R01A Dekongestanti i drugi nazalni preparati za topičku upotrebu ==

R01AA Simpatomimetici, samostalno

R01AA02 Ciklopentamin
R01AA03 Efedrin
R01AA04 Fenilefrin
R01AA05 Oksimetazolin
R01AA06 Tetrizolin
R01AA07 Ksilometazolin
R01AA08 Nafazolin
R01AA09 Tramazolin
R01AA10 Metizolin
R01AA11 Tuaminoheptan
R01AA12 Fenoksazolin
R01AA13 Timazolin
R01AA14 Epinefrin

R01AB Simpatomimetici, kombinacije izuzev kortikosteroida

R01AB01 Fenilefrin
R01AB02 Nafazolin
R01AB03 Tetrizolin
R01AB05 Efedrin
R01AB06 Ksilometazolin
R01AB07 Oksimetazolin
R01AB08 Tuaminoheptan

R01AC Antialergijski agensi, izuzev kortikosteroida

R01AC01 Kromoglicinska kiselina
R01AC02 Levokabastin
R01AC03 Azelastin
R01AC04 Antazolin
R01AC05 Spagluminska kiselina
R01AC06 Tonzilamin
R01AC07 Nedokromil
R01AC08 Olopatadin
R01AC51 Kromoglicinska kiselina, kombinacije

R01AD Kortikosteroidi

R01AD01 Beklometazon
R01AD02 Prednizolon
R01AD03 Deksametazon
R01AD04 Flunisolid
R01AD05 Budezonid
R01AD06 Betametazon
R01AD07 Tiksokortol
R01AD08 Flutikazon
R01AD09 Mometazon furoat
R01AD11 Triamcinolon
R01AD52 Prednizolon, kombinacije
R01AD53 Deksametazon, kombinacije
R01AD57 Tiksokortol, kombinacije
R01AD60 Hidrokortizon, kombinacije

R01AX Drugi nazalni preparati

R01AX01 Kalcijum heksaminski tiocijanat
R01AX02 Retinol
R01AX03 Ipratropijum bromid
R01AX05 Ritiometan
R01AX06 Mupirocin
R01AX07 Heksamidin
R01AX08 Framicetin
R01AX09 Hijaluronska kiselina
R01AX10 Razno
R01AX30 Kombinacije

R01B Nazalni dekongestanti za sistemsku upotrebu

R01BA Simpatomimetici

R01BA01 Fenilpropanolamin
R01BA02 Pseudoefedrin
R01BA03 Fenilefrin
R01BA51 Fenilpropanolamin, kombinacije
R01BA52 Pseudoefedrin, kombinacije
R01BA53 Fenilefrin, kombinacije

Reference

уреди
  1. ^ „ATC/DDD Index 2012”. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. 
  2. ^ „ATCvet Index 2012”. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.