ATC kod R03 Lekovi za hroničnu opstruktivnu bolest pluća su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa R03 je deo anatomske grupe R Respiratorni sistem.[1]

ATC kodovi
R Respiratorni sistem
R01 Nazalni preparati
R02 Preparati za grlo
R03 Lekovi za hroničnu opstruktivnu bolest pluća
R05 Preparati za kašalj i prehladu
R06 Antihistaminici za sistemsku upotrebu
R07 Drugi proizvodi za respiratorni sistem

Kodovi za veterinarsku upotrebu (ATCvet kodovi) se mogu formirati stavljanjem slova Q ispred humanih ATC kodova: QR03...[2] ATCvet kodovi bez odgovarajućeg humanog ATC koda su navedeni sa vodećim Q na sledećoj listi.

Nacionalna izdanja ATC klasifikacije mogu da obuhvataju dodatne kodove koji nisu prisutni na ovoj listi.

R03A Adrenergici, inhalanti уреди

R03AA Agonisti alfa- i beta-adrenoreceptor уреди

R03AA01 Epinefrin

R03AB Neselektivni agonisti beta-adrenoreceptora уреди

R03AB02 Isoprenalin
R03AB03 Orciprenalin

R03AC Selektivni agonisti beta-2-adrenoreceptora уреди

R03AC02 Salbutamol
R03AC03 Terbutalin
R03AC04 Fenoterol
R03AC05 Rimiterol
R03AC06 Heksoprenalin
R03AC07 Izoetarin
R03AC08 Pirbuterol
R03AC09 Tretoquinol
R03AC10 Karbuterol
R03AC11 Tulobuterol
R03AC12 Salmeterol
R03AC13 Formoterol
R03AC14 Klenbuterol
R03AC15 Reproterol
R03AC16 Prokaterol
R03AC17 Bitolterol
R03AC18 Indakaterol

R03AH Kombinacije adrenergika уреди

R03AK Adrenergici i drugi lekovi za opstruktivnu bolest pluća уреди

R03AK01 Epinefrin i drugi lekovi za opstruktivnu bolest pluća
R03AK02 Izoprenalin i drugi lekovi za opstruktivnu bolest pluća
R03AK03 Fenoterol i drugi lekovi za opstruktivnu bolest pluća
R03AK04 Salbutamol i drugi lekovi za opstruktivnu bolest pluća
R03AK05 Reproterol i drugi lekovi za opstruktivnu bolest pluća
R03AK06 Salmeterol i drugi lekovi za opstruktivnu bolest pluća
R03AK07 Formoterol i drugi lekovi za opstruktivnu bolest pluća

R03B Drugi lekovi za opstruktivnu bolest pluća, inhalanti уреди

R03BA Glukokortikoidi уреди

R03BA01 Beklometason
R03BA02 Budezonid
R03BA03 Flunizolid
R03BA04 Betametason
R03BA05 Flutikason
R03BA06 Triamcinolon
R03BA07 Mometazon
R03BA08 Ciklesonid

R03BB Antiholinergici уреди

R03BB01 Ipratropijum bromid
R03BB02 Oksitropium bromid
R03BB03 Stramoni preparati
R03BB04 Tiotropijum bromid

R03BC Antialergijski agensi, izuzev kortikosteroida уреди

R03BC01 Kromoglicinska kiselina
R03BC03 Nedoromil

R03BX Drugi lekovi za opstruktivnu bolest pluća, inhalanti уреди

R03BX01 Fenspirid

R03C Adrenergici za sistemsku upotrebu уреди

R03CA Alpha- and beta-adrenoreceptor agonists уреди

R03CA02 Efedrin

R03CB Neselektivni agonisti beta-adrenoreceptora уреди

R03CB01 Izoprenalin
R03CB02 Metokdifenamin
R03CB03 Orciprenalin
R03CB51 Izoprenalin, kombinacije
R03CB53 Orciprenalin, kombinacije

R03CC Selektivni agonisti beta-2-adrenoreceptora уреди

R03CC02 Salbutamol
R03CC03 Terbutalin
R03CC04 Fenoterol
R03CC05 Heksoprenalin
R03CC06 Izoetarin
R03CC07 Pirbuterol
R03CC08 Procaterol
R03CC09 Tretohinol
R03CC10 Karbuterol
R03CC11 Tulobuterol
R03CC12 Bambuterol
R03CC13 Klenbuterol
R03CC14 Reproterol
R03CC53 Terbutalin, kombinacije
QR03CC90 Klenbuterol, kombinacije

R03CK Adrenergici i drugi lekovi za opstruktivnu bolest pluća уреди

R03D Drugi sistemski lekovi za opstruktivnu bolest pluća уреди

R03DA Ksantini уреди

R03DA01 Diprofilin
R03DA02 Holin teofilinat
R03DA03 Proksifilin
R03DA04 Teofilin
R03DA05 Aminofilin
R03DA06 Etamifilin
R03DA07 Teobromin
R03DA08 Bamifilin
R03DA09 Acefilin piperazin
R03DA10 Bufilin
R03DA11 Doksofilin
R03DA20 Kombinacije ksantina
R03DA51 Diprofilin, kombinacije
R03DA54 Theofilin, kombinacije izuzev psiholeptika
R03DA55 Aminofilin, kombinacije
R03DA57 Theobromin, kombinacije
R03DA74 Theofilin, kombinacije sa psiholepticima

R03DB Ksantini i adrenergici уреди

R03DB01 Diprofilin i adrenergici
R03DB02 Holin teofilinat i adrenergici
R03DB03 Proksiifilin i adrenergici
R03DB04 Teofilin i adrenergici
R03DB05 Aminofilin i adrenergici
R03DB06 Etamifilin i adrenergici

R03DC Antagonisti leukotrienskog receptora уреди

R03DC01 Zafirlukast
R03DC02 Pranlukast
R03DC03 Montelukast
R03DC04 Ibudilast

R03DX Drugi sistemski lekovi za opstruktivnu bolest pluća уреди

R03DX01 Amleksanoks
R03DX02 Eprozinol
R03DX03 Fenspirid
R03DX05 Omalizumab
R03DX06 Seratrodast
R03DX07 Roflumilast

Reference уреди

  1. ^ „ATC/DDD Index 2012”. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. 
  2. ^ „ATCvet Index 2012”. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.