U analitičkoj hemiji, argentometrija je tip titracije u kome učestvuje jon srebra (I). Ona se tipično koristi za određivanje količine hlorida prisutnog u uzorku. Rastvor uzorka se titriše rastvorom srebro nitrata poznate koncentracije. Joni hlorida reaguju sa jonima srebra(I) i proizvode nerastvorni srebro hlorid[1][2][3][4][5]:

Cl (aq) + Ag+ (aq) → AgCl (s) (Ksp = 1.70 × 10−10)

Volhardov metodУреди

Jedan primer retitracije (povratne titracije), Volhardov metod, imenovan po Jakobu Volhardu, se sastoji od dodavanja viška srebro nitrata to analit. Srebro hlorid se filtrira, i preostali srebro nitrat se titriše amonijum tiocijanatom,[6] sa feri amonijum sulfatom kao indikatorom koji formira krvavo-crveni [Fe(OH2)5(SCN)]2+ u krajnjoj tački:

Ag+ (aq) + SCN (aq) → AgSCN (s) (Ksp = 1.16 × 10−12)
Fe(OH)(OH2)52+ (aq) + SCN (aq)→ [Fe(OH2)5(SCN)]2+ + OH

LiteraturaУреди

  1. ^ Рајковић, М. Б.; et al. (1993). Аналитичка хемија. Београд: Савремена администрација. 
  2. ^ R. Mihajlović, Kvantitativna hemijska analiza (praktikum), Kragujevac, 1998.
  3. ^ J. Savić, M. savić, Osnovi analitičke hemije, Svjetlost, sarajevo, 1987.
  4. ^ T. Šuranji, I. Žigrai, Osnovi kvantitativne hemijske analize, Novi Sad, 1997.
  5. ^ D. Skug, D. Vest, DŽ. Holer, Osnove analitičke kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1999.
  6. ^ Yoder, Lester (1919). „Adaptation of the Mohr Volumetric Method to General Determinations of Chlorine”. Industrial & Engineering Chemistry. 11 (8): 755. doi:10.1021/ie50116a013. 

Vidi jošУреди