β-Glukani (beta-glukani) su polisaharidi D-glukoznih monomera povezanih β-glikozidnim vezama. β-glukani su raznovrsna grupa molekula koja može da varira u pogledu molekulske mase, rastvorljivosti, viskoznosti, i trodimenzione konfiguracije. Oni se javljaju najčešće kao celuloza u biljkama, mekinje žitarica, ćelijski zidovi pekarskog kvasca, kao i u pojedinim gljivama, pečurkam i bakterijama. Neke forme beta-glukana su korisne u ljudskoj ishrani jer daju hrani teksturu, i kao suplementarna rastvorna vlakna. Oni mogu da budu problematični u procesima vrenja.

Dijagram pokazuje orijentaciju i lokaciju različitih beta-glukanskih veza.
Trodimenziona struktura celuloze, β-1,4 glukan.

β-glukani izvedeni iz kvasca i medicinskih pečurki imaju sposobnost modulisanja imunskog sistema. Istraživanja su pokazala da nerastvorni (1,3/1,6) β-glukan, ima veću biološku aktivnost od rastvornog (1,3/1,4) β-glukana.[1] Razlike u pogledu β-glukanskih veza i hemijske strukture su značajne za njegovu rastvorljivost, mod akcije, i sveukupnu biološku aktivnost.

Reference уреди

  1. ^ Ooi VE, Liu F (2000). „Immunomodulation and anti-cancer activity of polysaccharide-protein complexes”. Curr. Med. Chem. 7 (7): 715—29. PMID 10702635. 

Literatura уреди

Vidi još уреди

Spoljašnje veze уреди

  • beta-Glucans на US National Library of Medicine Medical Subject Headings (MeSH)