U organskoj hemiji, butil je alkilni radikal ili substituent sa opštom hemijskom formulom -C4H9, koji je izveden iz bilo kog od dva izomera butana.[1]

Isomer n-butan se može vezati za bilo jedan od dva krajnja atoma ugljenika ili za jedan od dva unutrašnja atoma ugljenika, čime se formiraju dve butil grupe:

  • Normalni butil ili n-Butil: CH3–CH2–CH2–CH2– (puno sistematsko ime: butil)
  • Sekundarni butil ili sec-Butil: CH3–CH2–CH(CH3)– (puno sistematsko ime: 1-metilpropil)

Drugi, razgranati izomer butana, izobutil, se može vezati za bilo jedan od tri krajnja ugljenika ili za centralni ugljenik, te su moguće još dve grupe:

  • Izobutil: (CH3)2CH–CH2– (puno sistemsko ime: 2-metilpropil)
  • Tercijarni butil, tert-Butil ili t-butil: (CH3)3C– (puno sistemsko ime: 1,1-dimetiletil)

Vidi još

уреди


Reference

уреди
  1. ^ Clayden, Jonathan; Greeves, Nick; Warren, Stuart; Wothers, Peter (2001). Organic Chemistry (I изд.). Oxford University Press. ISBN 978-0-19-850346-0. 

Literatura

уреди