DNK giraza je enzim koji umanjuje naprezanje tokom odvijanja dvolančane DNK helikazom. To dovodi do negativnog supernamotavanja DNK. Bakterijska DNK giraza je biološka meta mnogih antibiotika, neki od kojih su nalidiksilna kiselina, novobiocin, i ciprofloksacin.

DNK giraza
1zxn.jpg
DNK topoizomeraza IIA dimer, Human
Identifikatori
EC broj5.99.1.3
CAS broj142805-56-9
Baze podataka
IntEnzIntEnz pregled
BRENDABRENDA pristup
ExPASyNiceZyme pregled
KEGGKEGG pristup
MetaCycmetabolički put
PRIAMprofil
Strukture PBPRCSB PDB PDBe PDBsum

DNK giraza je tip II topoizomeraza (EC 5.99.1.3) koja uvodi negativne supernamotaje (ili relaksira pozitivne supernamotaje) u DNK. Ona savija templet tako da se formira ukrštanje, zatim preseca jedan od dvostrukih heliksa i propušta drugi kroz taj otvor. Taj proces se odvija kod prokariota (posebno kod bakterija). Nedavno je giraza je nađena kod apikoplast malerijskog parazita Plasmodium falciparum, jednoćelijskog eukariota.

LiteraturaУреди

Spoljašnje vezeУреди