Fosfolipaza D je enzim koji je lociran u ćelijskoj membrani i koji katalizuje hidrolizu fosfatidilholina čime se formiraju fosfatidna kiselina (PA), i holin. Kod sisara postoje dve izoforme fosfolipaze D: PLD1 i PLD2.

Fosfolipaza D
Identifikatori
EC broj3.1.4.4
CAS broj9001-87-0
Baze podataka
IntEnzIntEnz pregled
BRENDABRENDA pristup
ExPASyNiceZyme pregled
KEGGKEGG pristup
MetaCycmetabolički put
PRIAMprofil
Strukture PBPRCSB PDB PDBe PDBj PDBsum
Ontologija genaAmiGO / EGO

Funkcija

уреди

PLD sisara direktno interaguje sa kinazama kao što su PKC, ERK, TYK i kontroliše signalizaciju.[1] Holin je veoma zastupljen u ćeliji, te PLD dejstvo nema znatnog uticaja na njegove nivoe, i malo je verovatno da holin učestvuje u prenosu signala.

Fosfatidna kiselina je signalni molekul i deluje tako što regrutuje SK1 na membrane. PA ima ekstremno kratak životni vek i brzo se hidrolizuje enzimom PA fosfohidrolaza da formira diacilglicerol (DAG). DAG se takođe može konvertovati u PA posredstvom DAG kinaze. Mada se PA i DAG mogu konvertovati jedan u drugi, oni ne deluju na istim signalnim putemiva. Stimulus koji aktivira PLD ne aktivira enzime ispod DAG i vice versa.

Mada se PA i DAG mogu konvertovati jedan u drugi, moguće je da se održavaju zasebne rezerve signalnih i nesignalnih lipida. Studije sugerišu da je DAG signalizacija posredovana polinezasićenim DAG, dok je PLD izveden iz PA mononezasićen ili zasićen. Stoga se funktionalni zasićeni/mononezasićeni PA može degradirati hidrolizom do nefunkcionalnog zasićenog/mononezasićenog DAG, dok se funkcionalni polinezasićeni DAG može degradirati konverzijom u nefunkcioni polinezasićeni PA.[2][3][4]

Reference

уреди
  1. ^ Paruch S, El-Benna J, Djerdjouri B, Marullo S, Périanin A (2006). „A role of p44/42 mitogen-activated protein kinases in formyl-peptide receptor-mediated phospholipase D activity and oxidant production”. FASEB J. 20 (1): 142—4. PMID 16253958. doi:10.1096/fj.05-3881fje. 
  2. ^ Bocckino S, Blackmore P, Wilson P, Exton J (1987). „Phosphatidate accumulation in hormone-treated hepatocytes via a phospholipase D mechanism”. J Biol Chem. 262 (31): 15309—15. PMID 3117799. 
  3. ^ Bocckino S, Wilson P, Exton J (1987). „Ca2+-mobilizing hormones elicit phosphatidylethanol accumulation via phospholipase D activation”. FEBS Lett. 225 (1-2): 201—4. PMID 3319693. doi:10.1016/0014-5793(87)81157-2. 
  4. ^ Hodgkin M, Pettitt T, Martin A, Michell R, Pemberton A, Wakelam M (1998). „Diacylglycerols and phosphatidates: which molecular species are intracellular messengers?”. Trends Biochem Sci. 23 (6): 200—4. PMID 9644971. doi:10.1016/S0968-0004(98)01200-6. 

Literatura

уреди

Spoljašnje veze

уреди