U molekularnoj biologiji, G-kvadrupleks (takođe poznat kao G-tetrade ili G4-DNA) je sekvenca nukleinske kiseline koja je bogata u guaninu i ima sposobnost formiranja četvorolančane strukture. Ćetiri guaninske baze se mogu vezati putem Hugstinove vodonične veze da formiraju četvrtastu planarnu strukturu guaninske tetrade, i dve ili više guaninskih tetrada mogu da formiraju stekove, ili G-kvadrupleks. Kvadrupleksna struktura je dalje stabilizovana prisustvom katjona, posebno kalijuma, koji su smešteni u centralnom kanalu između svakog para tetrada.[2] Oni mogu da budu formirani od DNK, RNK, LNA, i PNA, i mogu da budu intramolekularni, bimolekularni, ili tetramolekularni. U zavisnosti od pravca lanaca ili delova lanaca koje formiraju tetrade, strukture se mogu opisati kao paralelne ili antiparalelne.

DNK kvadrupleks formiran od telomernih ponavljanja. Konformacija DNK osnove se znatno razlikuje od tipičnog DNK heliksa.[1]
3D struktura intramolekularnong ljudskog telemernog G-kvadrupleksa u kalijumskom rastvoru (2HY9​). Osnova je prikazana kao cev. Centar strukture sadrži tri nivoa G-tetrada. Vodonične veze u tim slojevima su predstavljene kao plave isprekidane linije.

Reference уреди

  1. ^ NDB UD0017, Structure and packing of human telomeric DNK Архивирано на сајту Wayback Machine (7. јун 2013)
  2. ^ Campbell, Nancy H.; Neidle, Stephen (2012). „Chapter 4. G-Quadruplexes and Metal Ions”. Ур.: Astrid Sigel, Helmut Sigel and Roland K. O. Sigel. Interplay between Metal Ions and Nucleic Acids. Metal Ions in Life Sciences. 10. Springer. стр. 119—1134. doi:10.1007/978-94-007-2172-2_4. 

Literatura уреди

Spoljašnje veze уреди