Labris — organizacija za lezbejska ljudska prava je lezbijska i feministička organizacija u Srbiji. Organizacija je osnovana 1995. godine u Beogradu, i najstarija je aktivna srpska organizacija koja se bavi LGBT pravima i, posebno, lezbijskim pravima.

Organizacija za lezbejska ljudska prava Labris
SkraćenicaLabris
Osnovana1995
Datum osnivanja1995
TipNVO
Namenazaštita prava lezbijki
Područje delovanja Srbija
Veb-sajthttp://www.labris.org.rs

Istorija grupe

уреди

Prva gej i lezbijska organizacija u Srbiji osnovana je 1991. godine u Beogradu, pod nazivom Arkadija. Među gejevima i lezbijkama koje su osnovale Arkadiju našli su se i Dejan Nebrigić i Lepa Mlađenović.

Grupa beogradskih lezbijki je 1995. osnovala Labris, grupu za lezbijska ljudska prava. Kasnije je mnogo činjeno na tome da se mreža razgrana i programi organizuju za članice u celoj Srbiji -- prvo izvan Beograda, a kasnije i izvan Novog Sada i Niša, koji su s vremenom takođe dobili svoje organizacije -- kao i da se sarađuje sa sličnim organizacijama pre svega sa teritorije bivše SFRJ a onda i šire u regionu i svetu.

U prvim godinama samostalnog delovanja, Labris je koristio prostorije Centra za ženske studije i još jedne ženske organizacije. U zasebni prostor Labris je prvi put prešao 2001. godine, i od tada je uz nekoliko promena lokacije uvek imao kancelariju u centru grada, što je od vitalnog značaja za realizaciju širokog dijapazona aktivnosti.

Misija i ciljevi

уреди

Kao svoju misiju Labris navodi da je to organizacija koja smatra pravo na različito seksualnu orijentaciju jednim od osnovnih ljudskih prava i radi na eliminaciji svih vrsta nasilja i diskriminacije nad lezbijkama i ženama drugačije seksualne orijentacije od heteroseksualne.

Kao svoje ciljeve, organizacija navodi sledeće:

 1. da LGBT organizacije u saradnji sa HR NVO treba fokusirano da se zalažu za ostvarenje jednakopravnosti LGBT osoba i primenu postojećih zakonskih propisa koji štite LGBT ljudska prava;
 2. da uveća vidljivost LGBT tema i osoba u javnosti te da njihova prezentacija bude afirmativna;
 3. da intenzivira komunikaciju i saradnju nevladinih LGBT i HR organizacija i institucija koje pružaju pravnu podršku i zaštitu LGBT osobama u slučajevima nasilja i diskriminacije;
 4. da radi na osiguravanju adekvatna podrška lezbijkama za prihvatanje sopstvenog identiteta;
 5. da radi na to tome da u institucijama postoje i da su dostupni LGBT populaciji edukovani i senzibilisani profesionalci/ke o LGBT temama i homofobiji/transfobiji;
 6. da pokrene dijalog o načinu obrađivanja informacija o homoseksualnosti unutar formalnog školskog sistema.

Publikacije

уреди

Labris od svog osnivanja objavljuje lezbijski časopis Labris novine, koje izlazi dva puta godišnje. Osim časopisa, Labris je u okviru svoje izdavačke delatnosti objavio i veći broj knjiga, brošura i drugih publikacija:

 • Treći glas — Coming out i lezbejke u Srbiji, (2009), Autorka:Sunčica Vučaj, Uredila:Radenka Grubačić
 • Labris Čitanka: Od A do Š o lezbejskim i gej ljudskim pravima (2009), uredila: Marija Savić, autorke i autori: Diana Miladinović, Dragana Vučković, Goran Miletić, Jelena Anđelovski, Marija Savić, Miodrag Kojadinović, Snježana Milivojević, Svenka Savić, Zorica Mršević
 • Zaštita LGBT prava u Srbiji – Pravna brošura (2009), uredila: Diana Miladinović
 • Ljubav, u stvari (2008), Ljiljana Živković
 • Istopolna orijentacija u fakultetskim udžbenicima i literaturi (2006), Ivana Čvorović, Ljiljana Živković
 • Pravo na lezbejsku egzistenciju u Srbiji (brošura, 2006), Dušica Popadić
 • Lične priče lezbejki o coming out-u (2006), Sunčica Vučaj
 • Istraživanje o nasilju nad LGBTTIQ populacijom u Srbiji (2006) — Istraživanje Labrisa i Lambde
 • Labris Čitanka 2006. Od A do Š o lezbejskim i gej ljudskim pravima (2006), uredila: Ljiljana Živković, autori/ke: Dragana Vučković, Goran Miletić, Jelena Anđelovski, Miodrag Kojadinović, Snježana Milivojević, Svenka Savić, Zorica Mršević
 • Petnaest godina lezbejskog i gej aktivizma u Srbiji i Crnoj Gori (2005), uredila: Ljiljana Živković
 • Labris Čitanka 2005 (2005), autorke i autori: Dragana Vučković, Lepa Mlađenović, Miodrag Kojadinović, Snježana MIlivojević, Svenka Savić, Zorica Mršević
 • Žene na ribarskom ostrvu (2002), Štefa Markunova
 • Namenjeno mladim LGB osobama (brošura, 2002)
 • Namenjeno roditeljima čija su deca LGB (brošura, 2002)
 • Sigurniji lezbejski seks (brošura, 2002)
 • Očajnički tražeći sestrinstvo (2001)
 • Žene komete (1996), Štefa Markunova
 • Ravnodušni šumarak (1995), Ljiljana Živković
 • Žene u mreži (1995), Štefa Markunova

Spoljašnje veze

уреди