Ljudski uticaj na azotni ciklus

Ljudski uticaj na azotni ciklus je raznovrstan. Poljoprivredni i industrijski azotni (N) unosi u životnu sredinu trenutno premašuju unos iz prirodne azotne fiksacije.[1] Usled antropogenih inputa je došlo do znatnih promena globalnog azotnog ciklusa tokom zadnjeg veka. Globalna atmosferska molska frakcija azotnog oksida (N2O) je povečana sa preindustrijskog nivoa od ~270 nmol/mol na ~319 nmol/mol u 2005. godini.[2] Ljudske aktivnosti doprinose jednoj trećini N2O emisija, najveći deo čega je usled aktivnosti u poljoprivrenom sektoru.[2]

Azotni ciklus u sistemu zemljišta i biljki. Jedan potencijalni put: Azot fiksiraju mikrobi u organska jedinjenja, koja se mineralizuju (i.e., procesom amonifikacije) i zatim oksiduju do neorganskih formi (i.e., nitrifikacija) koje asimiliraju biljke (NO3). NO3 isto tako mogu da denitrifikuju bakterije, čime nastaje N2, NOx, i N2O.

Reference

уреди

Literatura

уреди