Неорганска једињења

Врста Једињења
(преусмерено са Neorgansko jedinjenje)

Неорганско једињење је типично хемијско једињење коме недостају C-H везе, или материјал који није органско једињење, мада разлика није прецизно дефинисана, нити је од посебног интереса.[2][3][4] Неорганска једињења углавном не садрже угљеник. Неки од изузетака су угљен-моноксида, угљен-диоксида, угљене киселине и њених соли цијанида, карбоната, алотропских модификација угљеника (дијаманта, графита, фулерена) и неколико других.[5]

Азот-пентоксид[1]

Неорганска једињења чине већину Земљине коре, иако композиције дубоког плашта остају активна подручја истраживања.[6] Традиционално се сматра да неорганска једињења настају у геолошким системима. Насупрот томе, органска једињења настају у биолошким сисемима. Међутим треба имати на уму да су многи минерали биолошког порекла.[7][8]

Подела једињења

уреди

Данас, једињења се деле на органска и неорганска.[9] Најстарија подела једињења заснива се на заједничким особинама. Тада су једињења подељена на супстанце сличне сирћету, назване киселине (lat. acidus - кисео),[10][11] и оне сличне пепелу од дрвета, назване алкалије (lat. алкали - пепео биљака). Неорганска једињења се деле у 4 групе: оксиде, киселине, базе и соли.

Оксиди

уреди

Оксиди су једињења кисеоника са другим елементима. Готово сви елементи реагују са кисеоником. Реакција при којој настаје оксид назива се оксидација[12][13] и она може бити тиха и бурна. Пример бурне оксидације је горење, а примери тихе оксидације су труљење лишћа и рђање гвожђа. Сагоревањем елемената на ваздуху се најчешће добијају оксиди. Оксиди се према саставу деле на оксиде метала и оксиде неметала, а према понашању у води на киселе (SO2, SO3, CO2, N2O5, Cl2O7, N2O3, B2O3, P4O6, P2O5), базне (MgO, CaO, Na2O, K2O, NiO, FeO, Fe2O3), амфотерне (N2O3, Al2O3, ZnO) i неутралне (NO, N2O, CO).

Оксиди неметала који у реакцији са водом дају киселине називају се анхидриди киселине (анхидрид - безводни), а оксиди метала који у реакцији са водом дају базе називају се анхидриди база. Неутрални оксиди су оксиди неметала који не реагују са водом. Амфотерни оксиди су оксиди који могу реаговати и кисело и базно.

Шеме реакција оксида
 • базни оксид + вода → база
 • базни оксид + киселина → со + вода (неутрализација)
 • базни оксид + кисео оксид → со
 • кисео оксид + вода → киселина
 • кисео оксид + база → со + вода
 • амфотерни оксид + киселина → со + вода
 • амфотерни оксид + база → со + вода
Имена оксида
 • Е2О: елемент - субоксид (Cu2О)
 • ЕО: елемент - моноксид (CO)
 • Е2О3: елемент - триоксид (N2O3)
 • ЕО2: елемент - диоксид (SiО2)
 • Е2О5: елемент - пентоксид (P2O5)
 • ЕО3: елемент - триоксид (SО3)
 • Е2О7: елемент - хептоксид (Cl2O7)
 • ЕО4: елемент - тетроксид (OsО4)

Киселине

уреди

Киселине су једињења која садрже водоник и киселински остатак. Број атома водоника у молекулу киселине одређује базност киселине, па киселине могу бити једнобазне, двобазне, тробазне и четворобазне. Према саставу, могу се поделити на кисеоничне и безкисеоничне. Назив киселине са мањим бројем атома кисеоника завршава се са -аста, а са већим бројем атома кисеоника са -на. Водоник се из киселине може издвојити у реакцији са већином метала - једино племенити метали не могу да га истисну из киселине (нпр. Ag, Au, Cu). Лакмус папир, индикатор, је у киселинама црвен, као и метил оранж, а фенолфталеин је безбојан.

Називи неких киселинских остатака:

 • SO3 - сулфит
 • SO4 - сулфат[14][15][16]
 • NO2 - нитрит
 • NO3 - нитрат
 • PO3 - фосфит
 • PO4 - фосфат
 • CO3 - карбонат
 • Cl - хлорид

Базе

уреди

Базе су једињења у чијем је саставу метал и хидроксидна група. Хидроксидна група (ОХ) је једновалентан, тако да атом метала везује онолико хидроксидних група колико је валентан. Базе које се добро растварају у води називају се алкалије. Растворне су базе прве групе, базе друге групе су растворније што су ниже у периодном систему и амонијум-хидроксид. Остале базе углавном нису растворне.
Добијање база:

 1. растворне: метал + вода → база + водоник
  базни оксид + вода → база
 2. нерастворне: со + база → со + база

Референце

уреди
 1. ^ Паркес, Г. Д. & Фил, Д. 1973. Мелорова модерна неорганска хемија. Научна књига. Београд.
 2. ^ Major textbooks on inorganic chemistry decline to define inorganic compounds: Holleman, A. F.; Wiberg, E. "Inorganic Chemistry" Academic Press: San Francisco. 2001. ISBN 978-0-12-352651-9.; Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1997). Chemistry of the Elements (II изд.). Oxford: Butterworth-Heinemann. ISBN 0080379419. , Cotton, F. Albert; Wilkinson, Geoffrey (1988), Advanced Inorganic Chemistry (5th изд.), New York: Wiley-Interscience, ISBN 0-471-84997-9 
 3. ^ J. J. Berzelius "Lehrbuch der Chemie," 1st ed., Arnoldischen Buchhandlung, Dresden and Leipzig. 1827. ISBN 978-1-148-99953-1.. Brief English commentary in English can be found in Jorgensen, Bent Soren (1965). „More on Berzelius and the vital force”. Journal of Chemical Education. 42 (7): 394. doi:10.1021/ed042p394. 
 4. ^ Dan Berger, Bluffton College, analysis of varying inappropriate definitions of the inorganic-organic distinction: Otherwise consistent linked material differing from current article in downplaying the carbon present vs carbon absent distinctive: [1]
 5. ^ Parkes, G.D. & Phil, D. (1973). Melorova moderna neorganska hemija. Beograd: Naučna knjiga. 
 6. ^ Newman, D. K.; Banfield, J. F. (2002). „Geomicrobiology: How Molecular-Scale Interactions Underpin Biogeochemical Systems”. Science. 296 (5570): 1071—1077. PMID 12004119. S2CID 1235688. doi:10.1126/science.1010716. 
 7. ^ Petrucci R.H., Harwood W.S. and Herring F.G. (2002): General Chemistry, 8th Ed. Prentice-Hall, New York. ISBN 978-0-13-014329-7.
 8. ^ Atkins P., De Paula J. (2006): Physical chemistry, 8th Ed. W. H. Freeman, San Francisco. ISBN 978-0-7167-8759-4
 9. ^ Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1997). Chemistry of the Elements (II изд.). Oxford: Butterworth-Heinemann. ISBN 0080379419. 
 10. ^ Petrucci, R. H.; Harwood, R. S.; Herring, F. G. (2002). General Chemistry: Principles and Modern Applications (8th изд.). Prentice Hall. стр. 146. ISBN 0-13-014329-4. 
 11. ^ Otoxby, D. W.; Gillis, H. P.; Butler, L. J. (2015). Principles of Modern Chemistry (8th изд.). Brooks Cole. стр. 617. ISBN 978-1305079113. 
 12. ^ Peter Atkins; Julio de Paula (2001). Physical Chemistry (7th изд.). W. H. Freeman. ISBN 0716735393. 
 13. ^ Donald A. McQuarrie; John D. Simon (1997). Physical Chemistry: A Molecular Approach (1st изд.). University Science Books. ISBN 0935702997. 
 14. ^ Pauling, Linus (1948). „The modern theory of valency”. Journal of the Chemical Society (Resumed). 17: 1461—1467. PMID 18893624. doi:10.1039/JR9480001461. 
 15. ^ Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1997). Chemistry of the Elements (II изд.). Oxford: Butterworth-Heinemann. ISBN 0080379419. 
 16. ^ Inorganic and Theoretical Chemistry F.Sherwood Taylor 6th Edition (1942) William Heinemann

Литература

уреди
 • Arnold F. Holleman, Egon Wiberg: Lehrbuch der Anorganischen Chemie. 102. izd., de Gruyter, Berlin. 2007. ISBN 978-3-11-017770-1.
 • D. F. Shriver, P. W. Atkins]], C. H. Langford: Anorganische Chemie, 2. izd. Wiley-VCH, Weinheim. 1997. ISBN 978-3-527-29250-9.
 • J. Huheey, E. Keiter, R. Keiter: Anorganische Chemie – Prinzipien von Struktur und Reaktivität, 3. izd. Walter de Gruyter, Berlin – New York. 2003. ISBN 978-3-11-017903-3.
 • Lothar Kolditz (ur.): Anorganikum - Lehr- und Praktikumsbuch der anorganischen Chemie; mit einer Einführung in die physikalische Chemie. Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1967, 12. izdanje 1989; Johann Ambrosius Barth Verlag, Leipzig-Berlin-Heidelberg, 13. izdanje 1993. prevod na ruski: Mir Verlag, Moskva 1984. ISBN 978-3-326-00077-0. (njem.)
 • Lehn, J. M. (1995). Supramolecular Chemistry: Concepts and Perspectives. Weinheim: VCH. ISBN 978-3-527-29311-7.
 • Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1997). Chemistry of the Elements (2. izd.). Butterworth-Heinemann. ISBN 978-0-08-037941-8.
 • Elschenbroich, C.; Salzer, A. (1992). Organometallics: A Concise Introduction (2. izd.). Weinheim: Wiley-VCH. ISBN 978-3-527-28164-0.
 • Wells, A.F. (1984). Structural Inorganic Chemistry, 5. izd. Oxford: Clarendon Press. ISBN 978-0-19-855370-0.
 • Ehrhard Uhlemann, Gerhard Röbisch: Fragen und Aufgaben zur Chemie. 3. Auflage. VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften. Berlin. 1988. ISBN 978-3-326-00275-0.
 • Капустинский А. Ф. Очерки по истории неорганической и физической химии в России. М.-Л., 1949
 • Жамбулова М. Ш. Развитие неорганической химии (Историко-методологический аспект). Алма-Ата, 1981.- 187 с.
 • Неорганическое материаловедение в СССР. Под ред. И. В. Тананаева — Киев: Наукова думка, 1983. — 720 с.
 • Популярная библиотека химических элементов. Т. 1,2. / Под ред. И. В. Петрянова-Соколова — М.: Наука, 1983. — 575 с., — 572 с.
 • Реми Г. Курс неорганической химии. Т. 1. М.: Изд-во иностранной литературы, 1963. — 920 с.
 • Реми Г. Курс неорганической химии. Т. 2. М.: Мир, 1974. — 775 с.
 • Шрайвер Э. Неорганическая химия. Т. 1,2. / Э. Шрайвер, П. Эткинс — М.: Мир, 2004. — 679 с., — 486 с.
 • Энциклопедия неорганических материалов / Под ред. И. М. Федорчен-ко. В 2-х т. — Киев: Укр. сов. энциклопедия, 1977. — 1652 с.
 • Аблесимов Н. Е. Синопсис химии: Справочно-учебное пособие по общей химии — Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2005. — 84 с. — http://www.neablesimov.narod.ru/pub04c.html
 • Аблесимов Н. Е. Сколько химий на свете? ч. 1. // Химия и жизнь — XXI век. — 2009. — № 5. — С. 49-52.
 • Ахметов Н.С. (2001). Общая и неорганическая химия. Москва: Высшая школа, Издательский центр «Академия». ISBN 5-06-003363-5. 
 • Stahl, P. Heinrich; Nakamo, Masahiro (2008). „Pharmaceutical Aspects of the Salt Form”. Ур.: Stahl, P. Heinrich; Warmth, Camille G. Handbook of Pharmaceutical Salts: Properties, Selection, and Use. Weinheim: Wiley-VCH. стр. 92—94. ISBN 978-3-906390-58-1. 
 • Vogel G. C.; Drago, R. S. (1996). „The ECW Model”. Journal of Chemical Education. 73 (8): 701—707. Bibcode:1996JChEd..73..701V. doi:10.1021/ed073p701. 
 • Laurence, C. and Gal, J-F. Lewis Basicity and Affinity Scales, Data and Measurement, (Wiley 2010) pp 50-51. ISBN 978-0-470-74957-9.
 • Cramer, R. E.; Bopp, T. T. (1977). „Graphical display of the enthalpies of adduct formation for Lewis acids and bases”. Journal of Chemical Education. 54: 612—613. doi:10.1021/ed054p612. 
 • Wyman, Jeffries; Tileston Edsall, John. „Chapter 9: Polybasic Acids, Bases, and Ampholytes, Including Proteins”. Biophysical Chemistry - Volume 1. 
 • de Levie, Robert (1999). Aqueous Acid–Base Equilibria and Titrations. New York: Oxford University Press. 
 • Jameson, Reginald F. (1978). „Assignment of the proton-association constants for 3-(3,4-dihydroxyphenyl)alanine (L-dopa)”. Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (на језику: енглески) (1): 43—45. doi:10.1039/DT9780000043. 
 • Helfferich, Friedrich G. (1962-01-01). Ion Exchange (на језику: енглески). Courier Corporation. ISBN 9780486687841. 
 • „Titration of Diprotic Acid”. dwb.unl.edu. Архивирано из оригинала 7. 2. 2016. г. Приступљено 2016-01-24.  Непознати параметар |arhiviranjeURL= игнорисан [|arhiviranjeurl= се препоручује] (помоћ); Пронађени су сувишни параметри: |arhiviranjeURL= и |archive-url= (помоћ); Пронађени су сувишни параметри: |arhiviranjedatum= и |archive-date= (помоћ)
 • Kotz, John C.; Treichel, Paul M.; Townsend, John; Treichel, David (2014-01-24). Chemistry & Chemical Reactivity (на језику: енглески). Cengage Learning. ISBN 9781305176461. 
 • Lehninger, Albert L.; Nelson, David L.; Cox, Michael M. (2005-01-01). Lehninger Principles of Biochemistry (на језику: енглески). Macmillan. ISBN 9780716743392. 
 • Ebbing, Darrell; Gammon, Steven D. (2016-01-01). General Chemistry (на језику: енглески) (11th изд.). Cengage Learning. ISBN 9781305887299. 
 • „The Top 10 Industrial Chemicals - For Dummies”. dummies.com. Приступљено 2016-02-05. 
 • „Sulfuric acid”. essentialchemicalindustry.org. Приступљено 2016-02-06. 
 • McMillin, John R.; Tracy, Gene A.; Harvill, William A.; Credle, William S. Jr. (8. 12. 1981), Method of and apparatus for making and dispensing a carbonated beverage utilizing propellant carbon dioxide gas for carbonating, Приступљено 2016-02-06 
 • Barrett, G. C.; Elmore, D. T. (јун 2012). 8 - Biological roles of amino acids and peptides - University Publishing Online. ISBN 9780521462921. doi:10.1017/CBO9781139163828. Архивирано из оригинала 2. 3. 2016. г. 
 • Graham, Timur (2006). „Acid Buffering”. Acid Base Online Tutorial. University of Connecticut. Архивирано из оригинала 13. 2. 2016. г. Приступљено 2016-02-06.  Непознати параметар |arhiviranjeURL= игнорисан [|arhiviranjeurl= се препоручује] (помоћ); Пронађени су сувишни параметри: |arhiviranjeURL= и |archive-url= (помоћ); Пронађени су сувишни параметри: |arhiviranjedatum= и |archive-date= (помоћ)
 • Voet, Judith G.; Voet, Donald (2004). Biochemistry . New York: J. Wiley & Sons. стр. 496–500. ISBN 978-0-471-19350-0. 
 • Zumdahl, Steven S. (1997). Chemistry (4th изд.). Boston: Houghton Mifflin. ISBN 9780669417944. 
 • Phillips, John; Strozak, Victor; Wistrom, Cheryl (2000). Chemistry: Concepts and Applications. Glencoe McGraw-Hill. стр. 558. ISBN 978-0028282107. „Students often are confused when associating reduction with the gain of electrons. 
 • Robertson, William (2010). More Chemistry Basics. National Science Teachers Association. стр. 82. ISBN 978-1-936137-74-9. 
 • Rodgers, Glen (2012). Descriptive Inorganic, Coordination, and Solid-State Chemistry. Brooks/Cole, Cengage Learning. стр. 330. ISBN 978-0-8400-6846-0. 
 • Zumdahl, Steven; Zumdahl, Susan (2009). Chemistry. Houghton Mifflin. стр. 160. ISBN 978-0-547-05405-6. 
 • Schüring, J. (2000). Redox: Fundamentals, Processes and Applications. Springer. ISBN 978-3-540-66528-1. 

Спољашње везе

уреди