Nitril je organsko jedinjenje koje ima -CN funkcionalnu grupu.[1] Prefiks cijano- se naizmenično koristi sa terminom nitril u industrijskoj literaturi. Nitrili su prisutni u mnogim korisnim jedinjenjima, uključujući metil cijanoakrilat, koji se koristi u super lepku, i nitrilna butadienska guma, polimer koji sadrži nitril i koristi se umesto lateksa u laboratorijama, kao i u medicinskim rukavicama. Organska jedinjenja koja sadrže višestruke nitrilne grupe su poznata kao cijanougljenici.

Struktura nitrila, funkcionalna grupa je obeležena plavo.

Neorganska jedinjenja koja sadrže -CN grupu se ne zovu nitrili, nego cijanidi.[2] Mada se nitrili i cijanidi mogu izvesti iz cijanidnih soli, većina nitrila je znatno manje toksična.

Vidi još уреди

Reference уреди

Spoljašnje veze уреди