Postkomunizam je izraz koji u svom najširem smislu označava restauraciju kapitalizma, tj. ekonomske i političke prilike u bivšim socijalističkim zemljama Evroazije u periodu nakon revolucija 1989. i raspada SSSR-a, odnosno zemljama u kojima je do početka 1990-ih došlo do nestanka ili transformacije dotadašnjeg socijalističkog poretka. Takve se zemlje i društva u SAD-u najčešće nazivaju postkomunističkim, a period započet padom socijalizma postkomunističkim periodom.

Pod post-komunističkim zemljama se u pravilu podrazumijevaju zemlje nekadašnjeg Istočnog bloka, bivše republike SSSR-a i SFRJ te Albanija; rjeđe se tu svrstavaju i bivše komunističke zemlje Trećeg svijeta kao što su npr. Avganistan, Etiopija, Kambodža, Jemen ili Sejšeli.

Iako prilike u post-komunističkim društvima bitno variraju od zemlje do zemlje, kod svih njih se zbila formalna ili stvarna transformacija političkog poretka iz jednostranačkog u višestranački sistem, odnosno dotadašnja državna ekonomija je zamijenjena ekonomskim modelom koji načelno podržava privatno vlasništvo i slobodno tržište, odnosno tržišnom privredom. Ekonomska transformacija se zbila velikom brzinom i obično imala posljedice u naglom siromašenju najširih slojeva stanovništva, odnosno naglom bogaćenju uskog kruga "novokomponovanih" kapitalista, tzv. tajkuna, koji su obično bili članovi ili blisko vezani uz bivšu komunističku nomenklaturu. Uz te trendove se vezivao i trend rasta korupcije i kriminala, odnosno raznih oblika društvene patologije.

Spoljašnje veze

уреди