Prirodno pravo (lat. lex naturalis) zastupa ideju prava, koje ne proizilazi iz autoriteta čoveka, nego je više predložak (pozitivnog) prava zakonski uređenog od strane čoveka, kojeg i legitimiše. Ono je neosporna dužnost svake državne instance i svakog čoveka. Proističe iz božanskog proviđenja (Toma Akvinski), iz same prirode (Džon Lok i Žan Žak Ruso), a iz ljudskog razuma (racionalisti — za njih je rimsko pravo ratio scripta).

Škola prirodnog prava je donela novine u čovekovoj istoriji. Njeni postulati su ugrađeni u revoluciju u Francuskoj 1789. godine i rušenje feudalnog poretka, kao teza da se pozitivno pravo dovede u sklad sa prirodnim pravom ako je potrebno i silom, kada je to neophodno.

LiteraturaУреди

  • Haakonssen, Knud. 1996. Natural Law and Moral Philosophy: From Grotius to the Scottish Enlightenment. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Spoljašnje vezeУреди