Putnička kola služe za prevoz putnika i od njih se sastavljaju garniture vozova za prevoz putnika. Isto tako za prevoz putnika se koriste i motorna kola i prikolice od kojih se sastavljaju garniture motornih vozova.

Amtrakova salonska kola duplog deka
Italijanska putnička kola UIC-Z1

Svaka putnička kola imaju svoju domovnu stanicu čiji je naziv skraćeno označen na njima. Prema pripadnosti kola se dele na sopstvena i strana. sopstvena kola se obeležavaju znakom države kojoj pripadaju a stranim kolima se smatraju kola strane železnice i obeležavaju se znakom železnice sopstvenice. Sva putnička kola, bez obzira kojoj železničkoj upravi pripadaju, imaju svoje karakteristike koje zavise od vrste kola.

Putnička kola se dele na:

 • kola sa sedištima prvog razreda slovna serija A
 • kola sa sedištima drugog razreda slovna serija B
 • kola sa sedištima prvog i drugog razreda slovna serija AB
 • kola sa ležajima prvog razreda slovna serija Ac
 • kola sa ležajima drugog razreda slovna serija B
 • kola sa ležajima prvog i drugog razreda slovna serija AcBc
 • kola za spavanje prvog razreda slovna serija WLA
 • kola za spavanje drugog razreda slovna serija WLB
 • kola za spavanje prvog i drugog razreda slovna serija WLAB
 • kola-restoran slovna serija WR
 • kola za sedenje prvog razreda i bife odeljkom slovna serija AR
 • kola za sedenje drugog razreda i bife odeljkom slovna serija BR
 • prtljažna kola slovna serija D
 • kola sa sedištima drugog razreda i odeljkom za prtljag slovna serija BD
 • salonska kola slovna serija Sal
 • kola za prevoz automobila slovna serija DD; MD; MDD
 • poštanska kola slovna serija Post
 • kola sa sedištima drugog razreda i odeljkom za postu slovna oznaka Bpost
 • specijalna kola
 • privatna kola
 • inspekcijska kola

LiteraturaУреди