Пирамида (геометрија)

геометријско тело
(преусмерено са Pyramid (geometry))

Пирамида је полиедар омеђен основом и страницама које се спајају у једној тачки - темену, које се налази на супротној страни од основе.

Основне димензије пирамиде

Пирамида може бити права или коса. Права пирамида је она код које се ортогонална пројекција темена (врха) на основу поклапа са тежиштем основе.

Права пирамида је правилна ако јој је основа правилан многоугао.

Површина пирамиде једнака је збиру површина основе и страница. Основа може бити било који многоугао, док су странице заправо троуглови. Код правилне пирамиде ти троуглови су једнакокраки и међусобно подударни.

Површина пирамиде се израчунава:

, где је:

  • B - површина основе
  • M - површина омотача

Запремина пирамиде се рачуна по формули:

, где је:

  • B - површина основе
  • H - висина пирамиде

Види јошУреди

Спољашње везеУреди