Redoksni indikator (oksidaciono-redukcioni indikator) je indikator koji menja boju na specifičnom elektrodnom potencijalu. Relativno mali broj klasa organskih sistema se mogu koristiti kao indikatori. Ograničavajuće svojstvo je brzina uspostavljanja hemijske ravnoteže redoks sistema pri promeni potencijala.[1][2]

Redoksni indikatori se dele u dve grupe:

Ponekad se obojeni neorganski oksidansi ili reduktansi (npr. kalijum manganat, kalijum dihromat) inkorektno nazivaju redoks indikatorima. Oni se ne mogu klasifikovati kao redoks indikatori zato što ireverzibilno reaguju.

Skoro svi organski redoks sistemi koriste proton u elektrohemijskim reakcijama. Iz tog razloga se redoks indikatori takođe mogu podeliti u: nezavisne i zavisne od pH vrednosti.

Redoksni indikatori koji su nezavisni od pHУреди

Indikator E0, V Boja oksidovane forme Boja redukovane forme
2,2'-bipiridin (Ru kompleks) +1.33 V bezbojan žut
Nitro fenantrolin (Fe kompleks) +1.25 V cijan crven
N-fenilantranilna kiselina +1.08 V ljubičasto-crven bezbojan
1,10-Fenantrolin (Fe kompleks) +1.06 V cijan crven
N-etoksikrisoidin +1.00 V crven žut
2,2`-Bipiridin (Fe kompleks) +0.97 V cijan crven
5,6-Dimetil fenantrolin (Fe kompleks) +0.97 V žuto-zelen crven
o-Dianizidin +0.85 V crven bezbojan
Natrijum difenilamin sulfonat +0.84 V crveno-ljubičast bezbojan
Difenilbenzidin +0.76 V ljubičast bezbojan
Difenilamin +0.76 V ljubičast bezbojan
Viologen -0.43 V bezbojan plav

Redoksni indikatori koji su zavisni od pHУреди

Indikator E0, V

na pH=0

E0, V

na pH=7

Boja oksidovane forme Boja redukovane forme
Natrijum 2,6-dibromofenol-indofenol

ili natrijum 2,6-dihlorofenol-indofenol

+0.64 V +0.22 V plav bezbojan
Natrijum o-krezol indofenol +0.62 V +0.19 V plav bezbojan
Tionin (sin. Lautovo ljubičasto) +0.56 V +0.06 V ljubičast bezbojan
Metilen plavo +0.53 V +0.01 V plav bezbojan
Indigotetrasulfonska kiselina +0.37 V -0.05 V plav bezbojan
Indigotrisulfonska kiselina +0.33 V -0.08 V plav bezbojan
Indigo karmin

(sin. Indigodisulfonska kiselina

+0.29 V -0.13 V plav bezbojan
Indigomono sulfonska kiselina +0.26 V -0.16 V plav bezbojan
Fenosafranin +0.28 V -0.25 V crven bezbojan
Safranin T +0.24 V -0.29 V crveno-ljubičast bezbojan
Neutralno crveno +0.24 V -0.33 V crven bezbojan

ReferenceУреди

  1. ^ Рајковић, М. Б.; et al. (1993). Аналитичка хемија. Београд: Савремена администрација. 
  2. ^ Mendham, J.; Denney, R. C.; Barnes, J. D.; Thomas, M.J.K.; Denney, R. C.; Thomas, M. J. K. (2000). Vogel's Quantitative Chemical Analysis (6th изд.). New York: Prentice Hall. ISBN 0-582-22628-7. 

Vidi jošУреди