Хемијска равнотежа

Хемијска равжнотежа је стање у реакционом систему при којем се концентрације реактаната и продуката не мењају током времена.[1] До равнотеже обично долази када се код повратних хемијских реакција брзине ракција у оба смера изједначе. То не значи да су брзине једнаке нули него да су, ма колике биле, брзине хемијских реакција у оба смера изједначене.[2]

Општи пример би изгледао овако:

На основу закона о дејству маса и чињенице да су, по постизању равнотеже, брзине реакције улево и удесно једнаке може се написати следеће:

Знајући константу равнотеже (Keq) на основу равнотежних концентрација осталих учесника могуће је израчунати непознату равнотежну концентрацију преосталог учесника у реакцији.

Далеко занимљивији и важнији су утицаји промене фактора под којима се реакција одвија (температура, притисак, концентрације...) на равнотежу реакције.[3][1] Претпоставке у вези са овим даје Ле Шатељеов принцип. Он има велике практичне импликације.

Термодинамичка равнотежаУреди

Хемијска равнотежа је део термодинамичке равнотеже.

Термодинамичка равнотежа обухвата механичку, термичку и хемијску равнотежу. Механичка равнотежа представља стање система у коме не постоји кретање унутар система. Термичка равнотежа представља стање система у коме је температура константна у свим деловима система, односно не постоји пренос топлоте. Хемијска равнотежа је стање у коме се састав система не мења, односно количине реактаната и продуката остају у константном односу неограничено време, уколико се спољашњи услови не промене.

Услови хемијске равнотежеУреди

Хемијска равнотежа је одређена општим термодинамичким условима за равнотежу система:

 1. максимум ентропије при условима константне унутрашње енергије и температуре
   
 2. минимум унутрашње енергије при условима константне запремине и ентропије
   
 3. минимум енталпије при условима константног притиска и ентропије
   
 4. минимум Хелмхолцове функције при условима константе запремине и температуре
   
 5. минимум Гибсове функције при условима притиска и температуре
   

ИзвориУреди

 1. ^ а б Peter Atkins, Loretta Jones. Chemical Principles: The Quest for Insight (2nd изд.). ISBN 0716757010 неважећи ISBN. 
 2. ^ „Gold Book definition”. 
 3. ^ James E. Brady, Fred Senese. Chemistry: Matter and Its Changes (4th изд.). ISBN 978-0-471-21517-2. 

ЛитератураУреди

 • Peter Atkins, Loretta Jones. Chemical Principles: The Quest for Insight (2nd изд.). ISBN 0716757010 неважећи ISBN. 
 • James E. Brady, Fred Senese. Chemistry: Matter and Its Changes (4th изд.). ISBN 978-0-471-21517-2. 

Спољашње везеУреди