U Elektrotehnici, susceptansa (B) je imagiran deo admitanse.Obrnuto od admitanse je impedansa i realni deo admitanse je provodnost. U SI , susceptansa se meri siemens. Oliver Heaviside je prvi definisao ovo svojstvo, koja je nazvaopermitansa, Juna 1887.[1]

FormulaУреди

Opšta jednačina admitanse daje:

 

gde je

Y admitansa, merna jedinica simens ( 1/om ).
G Konduktansa - Електричнa provodnost - provodljivost, merna jedinica siemens.
j Imaginarna jednica, i
B susceptansa, merna jedinica siemens.

Admitansa(Y) je obrnuto od impedanse (Z)

 

ili

 

gde je

 
Z je impedansa, merna jedinica Om
R je električni otpor, merna jedinca Om
X je induktivni otpor, merna jedinica Om

Susceptansa je imaginaran deo

Magnituda admitanse daje:

 

Vidi jošУреди

ReferenceУреди

  1. ^ Heaviside, Oliver (1892). Electrical Papers, Volume 2. London and New York: Macmillan and Co.