Tozilna grupa (Ts ili Tos) je CH3C6H4SO2. Ova grupa se obično izvodi iz jedinjenja 4-toluensulfonil hlorida, CH3C6H4SO2Cl, koje formira estre i amide toluensulfonske ili tozilne kiseline. Para orijentacija (p-toluensulfonil) se najčešće sreće, i po konvenciji tozil se odnosi na p-toluensulfonilnu grupu.

Tosilna grupa vazana za generičku 'O-R' grupu

Tozilat je anjon p-toluenesulfonske kiseline (CH3C6H4SO3). On se skraćeno obeležava sa TsO. Tozilat mogu da budu i estri p-toluensulfonske kiseline.

ReferenceУреди

Vidi jošУреди