Tranzicija

вишезначна одредница на Викимедији

Tranzicija (latinski: transire preći, prelaziti) je pojam koji može imati više značenja.

Društvene nauke уреди

Prirodne nauke уреди

  • Tranzicija materije, promena hemijskih i fizičkih svojstava ili stanja tvari
  • Energetska tranzicija, prelaz sa neobnovljivih izvora energije na obnovljive (ekološka tranzicija)

Biologija уреди

  • Tranzicija (genetika), tačkasta mutacija koja menja purinski nukleotid u drugi purin (A ↔ G) ili pirimidinski nukleotid u drugi pirimidin (C ↔ T)
  • Tranzicioni fosil, bilo koji fosilizovani ostaci životnog oblika koji pokazuju karakteristike dve različite taksonomske grupe

Medicina уреди

  • rodna tranzicija, prelaz iz muškog roda u ženski i obratno (transgenerička tranzicija),
  • polna tranzicija s hormonalnom terapijom i hirurškom intervencijom uz psihološku pomoć

Astronomija уреди

Tranzicija Venere (prelaz preko sunčevog diska) i tranzicija zvezdinih planeta preko svetlosti zvezda

Umetnost уреди

  • Istorijski prelaz iz jednog umetničkog stila u drugi (napr. tranzicija renesansa u barok ili modernizma u postmodernizam) ili lična tranzicija umetnika (napr. Pikasova tranzicija iz ružičaste i plave faze u kubističku i apstraktnu fazu)
  • muzička tranzicija, modularni prelaz melodija ili tonaliteta u jednoj kompoziciji

Sport уреди

  • Taktička tranzicija u kolektivnim sportovima