Windows NT (транскр. Windows Ен-Ти; од: Windows New Technologies) заједничко је име за породицу оперативних система „нових технологија“ које је развио Microsoft, а чија је прва верзија била доступна у јулу 1993. Windows NT је првобитно био дизајниран да буде моћан оперативан систем заснован на језицима високог нивоа, независан од типа процесора, да подржава рад са више процесора и истовремено опслужује произвољан број корисника, тј. да буде пандан јуниксу и допуна верзијама дотадашњим Windows-а који су били засновани на MS DOS-у. Био је прва потпуно тридесетдвобитна верзија Windows-а, док су његови пандани оријентисани ка кућним корисницима Windows-а верзије 3, 95 и 98 били шеснаестобитни или тридесетдвобитни хибридни системи. Windows 10 и Windows Server 2019 су последње две верзије засноване на оригиналном Windows NT-ју, иако нису означене као такве.

Логотип Windows-а НТ