Географски положај

Географски положај је положај неке тачке или ареала Земљине површине у односу на територије и објекте који се налазе ван тог места или ареала. Географски положај је сложен систем појмова који обухвата:

Географски положаји

Литература

уреди
  • Мастило, Наталија (2005): Речник савремене српске географске терминологије, Географски факултет, Београд