Завод за заштиту споменика културе Ваљево

установа културе која се налази у Ваљеву
Завод за заштиту споменика културе Ваљево
Установа културе
Основана: 1986.
Седиште: Милована Глишића 2
Ваљево  Србија
Директор: Ксенија Стевановић
Веб презентација Званична презентација

Завод за заштиту споменика културе „Ваљево” је установа културе са седиштем у Ваљеву, основана 1986. године, која је територијално надлежна за три града (Шабац, Ваљево и Лозница) и једанаест општина (Богатић, Владимирци, Коцељева, Крупањ, Љубовија, Мали Зворник, Лајковац, Љиг, Мионица, Осечина и Уб), који се налазе на територији Мачванског и Колубарског округа.[1] Основна делатност установе је заштита споменика културе, просторно културно историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места.[2]

Делатност уреди

Делатност заштите културних добара чине:

 • истраживање и евидентирање добара која уживају претходну заштиту;
 • предлагање и утврђивање културних добара;
 • вођење регистра и документације о културним добрима;
 • пружање стручне помоћи на чувању и одржавању културних добара сопственицима и корисницима тих добара;
 • старање о коришћењу културних добара у сврхе одређене законом;
 • предлагање и праћење спровођења мера заштите културних добара;
 • прикупљање, сређивање, чување, одржавање и коришћење покретних културних добара;
 • спровођење мера техничке и физичке заштите културних добара;
 • издавање публикација о културним добрима и о резултатима рада на њиховој заштити;
 • проучава непокретна културна добра и израђује студије, елаборате и пројекте с одговарајућом документацијом ради најцелисходније заштите и коришћења одређеног непокретног културног добра;
 • учествује у поступку припремања просторних и урбанистичких планова путем достављања расположивих података и услова заштите непокретних културних добара и учествује у разматрању предлога просторних и урбанистичких планова;
 • објављује грађу о предузетим радовима на непокретним културним добрима;
 • израђује пројекте за извођење радова на непокретним културним добрима и изводи те радове у складу са законом;
 • остварује увид у спровођење мера заштите и коришћења непокретних културних добара и обавља и друге послове утврђене законом. (члан 7 Службени гласник)

Издавање управноправних аката уреди

Иста се остварује кроз издавање управноправних аката предвиђених Законом о културним добрима:

 • Решења о условима за предузимање мера техничке заштите
 • Решења о сагласности на пројектну документацију
 • Услова и мишљења датих при изради просторних и урбанистичких планова
 • Решења о забрани и обустави изведених радова
 • Предлога за извршење Решења
 • Прекршајне и кривичне пријаве
 • Надзор, преглед и провера изведених радова
 • Извођење мера техничке заштите на непокретним кутурним добрима
 • Конзервација и рестаурација
 • Истраживања археолошких налазишта
 • Евидентирање непокретних културних добара
 • Израду предлога за утврђивање НКД и категоризацију
 • Пријаве централном регистру

Неки од заштићених споменика културе уреди

Извори уреди

 1. ^ Ћирић, С. (27. 09. 2016). „Три деценије Завода за заштиту споменика културе Ваљево”. Политика. Приступљено 18. 1. 2017. 
 2. ^ „Завод за заштиту споменика "Ваљево". Град Ваљево. Приступљено 18. 1. 2017. 

Спољашње везе уреди