Знаменито место

места националне баштине у Србији заштићена Законом о културном наслеђу

Знаменито место је једна од четири врсте непокретних културних добара у Србији. Знаменита места могу имати изузетан значај или велики значај или да буду само заштићена, без назначеног значаја.

Значење појмаУреди

Под знаменитим местом подразумева се „простор везан за догађај од посебног значаја за историју, подручје с израженим елементима природних и радом створених вредности као јединствене целине, као и спомен гробови или гробља и друга спомен обележја која су подигнута ради трајног очувања успомене на значајне догађаје, личности и места из националне историје (меморијали), од посебног културног и историјског значаја“ (Закон о културним добрима Р Србије, 1994).

Као и свако друго културно добро и знаменито место се не сме „оштетити, уништити, нити се без сагласности, у складу с одредбама овог закона, може мењати његов изглед, својство или намена“ (Закон о културним добрима Р Србије, 1994).

Знаменита места у СрбијиУреди

Знаменита места од изузетног значаја у СрбијиУреди

Знаменита места од великог значаја у СрбијиУреди

Заштићена знаменита места у СрбијиУреди

Види јошУреди

ИзвориУреди

Спољашње везеУреди