Археолошко налазиште као непокретно културно добро

Археолошко налазиште је једна од четири врсте непокретних културних добара у Србији. Археолошка налазишта као непокретна културна добра могу имати изузетан значај или велики значај или само заштићена, без назначеног значаја.

Археолошко налазиште Бело брдо код Винче

Значење појмаУреди

Под археолошким налазиштем као непокретним културним добром подразумева се „део земљишта или површине под водом који садржи остатке грађевина и других непокретних објеката, гробних и других налаза, као и покретне предмете из ранијих историјских доба, а од посебног су културног и историјског значаја“ (Закон о културним добрима Р Србије, 1994).

Као и свако друго културно добро и археолошко налазиште се не сме „оштетити, уништити, нити се без сагласности, у складу с одредбама овог закона, може мењати његов изглед, својство или намена“ (Закон о културним добрима Р Србије, 1994).

Археолошка налазишта у СрбијиУреди

Археолошка налазишта од изузетног значаја у СрбијиУреди

Археолошка налазишта од великог значаја у СрбијиУреди

Заштићена археолошка налазишта у СрбијиУреди

Види јошУреди

ИзвориУреди

Спољашње везеУреди