Срез или котар је некадашња управна и самоуправна јединица. Састојао се од више градских или сеоских општина.

Густина насељености Краљевине Србије 1900. по срезовима

На челу среза се налазио срески начелник (срески поглавар) који је био представник државне управе у срезу односно непосредни вршилац опште управне власти. Срез се јављао у Аустроугарској, Краљевини Србији и Краљевини Југославији, као и у ФНР Југославији. Укинути су 1965. Данас срезови више не постоје као управне јединице, али назив се користи при катастарским класирањима земљишта — катастарски срез.

У Руској Империји срез се називао ујезд (рус. уезд). Био је нижа територијална јединица од губерније и састојао се од више сеоских општина које су се називале волости. Среску административно-полицијску власт је вршио исправник.

Види још

уреди