Термодинамички процеси

Термодинамички процеси су процеси који се дешавају над термодинамичким системом преко промене спољашњих параметара (најчешће спољашњом променом температуре, притиска или запремине) тако да он прелази из једног у друго термодинамичко стање.

Термодинамички процеси се међусобно разликују по физичким параметрима који их карактеришу и врсти енергије која се не преноси у датом процесу.

Помоћу термодинамичких процеса могуће је управљати термодинамичким системом.

Подела процеса у односу на граничну површ уреди

Термодинамички процеси се међусобно разликују у зависности од квалитета граничне површи између система и околине (или између 2 термодинамичка система).[1]

Квалитети границе у општем случају могу зависити од:

Зависност од екстензивног параметра система уреди

Граница може да буде рестриктивна или нерестриктивна за неки екстензивни параметар, па када она не дозвољава промену тог параметра издвајају се типови термодинамичких процеса који се посебно изучавају:

Зависност од хемијске компоненете уреди

Ако је гранична површ рестриктивна за одређени хемијски параметар, одржава се број молова и граница се назива непермеабилна, а у супротном је граница пермеабилна и број молова није константан.

Зависност од енергије, енталпије или ентропије уреди

Размена енергије уреди

Размена енергије између два термодинамичка система или између система и околине такође зависи од квалитета границе, и може бити[1]:

  • рад, када је кретање уређено и граница омогућава размену рада
  • топлота, микроскопски степени слободе код неуређеног кретања када граница не омогућава размену топлоте (у случајевима када граница омогућава размену топлоте, систем се назива диатермални)
  • путем честица, када је гранична површ пермеабилна

Изоловани систем је систем чија граница не дозвољава размену ни енергије, ни запремине, ни количине супстанце.

Врсте процеса уреди

Види још уреди

Референце уреди

  1. ^ а б Thermodinamics and an Introduction to Thermostatistics, друга едиција, Hebert B. Callen