Термодинамички процеси

Термодинамички процеси су процеси који се дешавају над термодинамичким системом преко промене спољашњих параметара (најчешће спољашњом променом температуре, притиска или запремине) тако да он прелази из једног у друго термодинамичко стање.

Термодинамички процеси се међусобно разликују по физичким параметрима који их карактеришу и врсти енергије која се не преноси у датом процесу.

Помоћу термодинамичких процеса могуће је управљати термодинамичким системом.

Подела процеса у односу на граничну површУреди

Термодинамички процеси се међусобно разликују у зависности од квалитета граничне површи између система и околине (или између 2 термодинамичка система).[1]

Квалитети границе у општем случају могу зависити од:

Зависност од екстензивног параметра системаУреди

Граница може да буде рестриктивна или нерестриктивна за неки екстензивни параметар, па када она не дозвољава промену тог параметра издвајају се типови термодинамичких процеса који се посебно изучавају:

Зависност од хемијске компоненетеУреди

Ако је гранична површ рестриктивна за одређени хемијски параметар, одржава се број молова и граница се назива непермеабилна, а у супротном је граница пермеабилна и број молова није константан.

Зависност од енергије, енталпије или ентропијеУреди

Размена енергијеУреди

Размена енергије између два термодинамичка система или између система и околине такође зависи од квалитета границе, и може бити[1]:

  • рад, када је кретање уређено и граница омогућава размену рада
  • топлота, микроскопски степени слободе код неуређеног кретања када граница не омогућава размену топлоте (у случајевима када граница омогућава размену топлоте, систем се назива диатермални)
  • путем честица, када је гранична површ пермеабилна

Изоловани систем је систем чија граница не дозвољава размену ни енергије, ни запремине, ни количине супстанце.

Врсте процесаУреди

Види јошУреди

РеференцеУреди

  1. ^ а б Thermodinamics and an Introduction to Thermostatistics, друга едиција, Hebert B. Callen