Изотермски процес

Изотермски процес је процес при којем се температура система не мења. Систем мора бити у контакту са околином да би јој предао или из ње примио енергију потребну за одржање непроменљиве температуре.

Математички опис Уреди

Изотермски процес можемо представити математички повезивањем у формулу величина које карактеришу стање идеалног гаса(односно Бојл-Мариотовим законом) и графички уз помоћ изотерми.

Бојл-Мариотов закон Уреди

Изотермски циклус код идеалног гаса се описује Бојл-Мариотовим законом који су Роберт Бојл и Едм Мариот независно један од другог паралелно формулисали, па он по њима носи назив. Када је температура константна из једначине стања идеалног гаса следи да између запремине и притиска постоји следећа релација:  

Изотерма Уреди

Графички се процес може представити уз помоћ изотерме. То је крива слична адијабати код адијабатског циклуса, с тим што је мање стрма од ње.

Промена унутрашње енергије Уреди

Пошто је при изотермском циклусу ΔТ=0 онда је и ΔU=0, где је ΔU промена унтрашње енерије система, а ΔТ промена температуре. Дакле при изотермском циклусу се унтурашња енергија идеалног гаса не мења.

Рад при изотермском процесу Уреди

Рад који се врши при изотремском процесу можемо рачунати преко површине испод изотерме у pV дијаграму. Ако гас прелази изотермски из стања 1 у стање 2 рад који се притом изврши је:  

 

 

Види још Уреди

Спољашње везе Уреди