Формула (лат. formula - деминутив од форма, облик)

У математици то је сваки симболични запис (алгебарски израз а такође и једнакост), који садржи неко тврђење (теорему, закључак).

Примери

Формуле могу изражавати како тачна тако и нетачна тврђења. Од формула примера, нетачна је једино друга по реду, наведена.