Грађевинске машине

Грађевинске машине су машине које се обично користе у ископавању, транспорту, утовару земљишта и других материјала. Главни делови сваке грађевинске машине су шасија (рам), погонски мотор, систем за кретање (точкови, гусенице), трансмисија (преноси снагу са погонског мотора на радни орган) и радни део или орган (кашика, сандук, раоник)

Грађевинске машине деле се на:

 • машине за земљане радове;
 • машине и уређаји за транспорт терета;
 • машине за пренос и дизање терета;
 • мешалице

Машине за земљане радове уреди

Већина земљаних радова у грађевинарству обавља се помоћу грађевинске механизације. Машине за земљане радове користе се за ископавање, утовар, превоз, разгртање, бушење, нивелисање, сабијање земље и других материјала. Ове машине могу се кретати помоћу точкова или гусеница. У њих убрајамо:

 • Багер је машина која служи за копање и утовар земље. Радни део багера је кашика, која може имати различите облике (дубинске, чеоне). Постоје багери код којих се може мењати радни део, па се они могу користити не само за земљане радове већ и за неке друге специфичне радове (набијање шипова, вађење пањева, сечење, подизање и преношење терета). Може се кретати помоћу точкова, гусеница или шина.
 • Булдозер јесте машина која се користи за скидање, насипање, премештање  и равњање земљишта, али и за прављење нагиба поред пута. Може се кретати помоћу гусеница или точкова. Опремљен је радним делом који се назива раоник.
 • Утоваривач јесте машина која се користи за утовар материјала и земље. Радни део утоваривача је утоварна кашика. Утоваривачи се могу кретати помоћу точкова или гусеница.
 • Багер-утоваривач (комбинирка) је вишенаменска машина којом се може копати, насипати или преносити материјал. Обједињује багер и утоваривач у једној машини. Као радни орган најчешће користи кашику или утоварну кашику.
 • Скрепер јесте машина за копање земље, транспорт и истовар ископаног материјала. Има погонску машину која вуче кош (радни део), а на доњој страни коша налази се резна ивица, која скида слој земље.
 • Грејдер је машина намењена за равњање земљишта, израду косина, копање ровова и уситњавање материјала кретањем машине унапред. Креће се помоћу точкова, предњих и задњих, између којих се налази подесиви радни део, раоник са ножем.
 • Машине за сабијање тла (ваљци) јесу машине којима сабија земљиште при чему се смањује запремина и време слегања тла, повећава његова носивост. Ове машине могу бити самосталне или их може вући нека друга машина. Површина ваљка може бити глатка (глатки вучени ваљак), а може да буде и са бодљама (јеж ваљак). Јеж ваљци су ваљци који по ободу имају заварене бодље које продиру у насуту земљу и сабијају је.
 • Вибро плоче такође су машине за сабијање тла или неког другог материјала које се користе за тамо где ваљци не могу да приђу.
 • Финишер јесте специјална машина која се користи приликом израде асфалтних слојева пута, аеродромских писта и друго. Машина се састоји од коша у који се сипа врела асфалтна маса, а финишер равномерно распоређује материјал по површини трасе пута или писте.
 • Кртица јесте специјална врста машине за радове испод површине земље. Највише се користи за ископавање тунела и других подземних радова.

Машине и уређаји за транспорт терета уреди

За транспорт материјала унутар градилишта и ван њега користе се различите транспортне машине и уређаји.

 • Кипер камиони најчешће се користе за транспорт растреситог материјала (земље, песка, шљунка) са градилишта. Могу бити различитог изгледа и конструкције, а оно што им је заједничко јесте радни део који се назива сандук. Истовар материјала обавља се подизањем или искретањем (киповањем) сандука са теретом.
 • Ауто-мешалице јесу машине за транспорт свежег бетона од фабрике бетона до градилишта. Радни део ауто-мешалице је бубањ, који може имати различиту запремину (4, 6 ,8 , 10 м3 или 10-25 тона). Мешалица се празни помоћу левка за пражњење који се налази на задњем делу бубња. Поред ауто-мешалица у грађевинарству се доста користе мешалице-машине за израду бетона.

Машине за дизање и пренос терета уреди

У грађевинарству терет често мора да се подиже и премешта са једног места на друго унутар градилишта. Грађевинске машине за дизање и пренос терета су: ауто-дизалице (ауто-кранови), торањске дизалице(кранови), лифтови, пумпе за бетон и друго.

 • Ауто-дизалице (ауто-кранови) јесу покретне дизалице које су постављене на камион. Помоћу њих се подижу и спуштају различити грађевински материјали или машине.
 • Виљушкар користи се за истовар или утовар чврстог грађевинског материјала (блокова, опеке, монте, цемента, креча) као и материјала који је наслаган на палете.
 • Лифтови користе се за транспорт људи и лакшег терета на високе објекте. 
 • Ауто-пумпе за бетон јесу посебна врста камиона којима се бетон у растреситом стању транспортује на одређену висину.
 • Торањске дизалице (кранови) јесу машине за рад на висини. Оне подижу материјал на највише делове објекта. Торањска дизалица састоји се од постоља, торња (вертикални решеткасти стуб), кабине и хоризонтале стреле (руке) крана. На једној страни стреле крана налази се контра тег који својом тежином прави равнотежу терета који се преноси краном. Материјал се прво подиже, а затим преноси хоризонтално помоћу покретних колица која се котрљају по стрели крана. Торањску кранови могу се окретати  за 360 степени.[1]

Референце уреди

 1. ^ Клетт уџбеник за техничко и информатичко образовање за 6. разред (стр 73-74)