Jednogodišnja biljka

Jednogodišnja biljka (takođe terofita) je životna forma biljke čiji životni ciklus traje jedan vegetacioni period, odnosno završava se u toku jedne godine.

Grašak je jednogodišnja biljka.

Karakteristike Uredi

Jednogodišnje biljke odlikuje znatni udeo nadzemnog fotosintetičkog tkiva u odnosu na ukupnu fitomasu. To znači da i proizvode znatnu biomasu, koju po pravilu ne odlažu kao rezervu, već ugrađuju u plodove i semena. Suncokret, na primer, u toku godine proizvede oko 600 grama suve mase, dok mladica bukve za isto vreme proizvede tek 2,5 g. Jednogodišnje biljke se odlikuju brzim razvojem i rastom, ali najpre stvaraju veći broj listova koji aktivno fotosintetišu. Ovakav životni ciklus ima svojih prednosti; efikasno iskorišćavanje resursa u kratkim povoljnim periodima (koji se ponekad mogu i ponavljati) omogućava im da lako „osvajaju“ staništa koja su ogoljena (erozijom ili plavljenjem) ili ruderalna staništa. Samo trajanje ciklusa je različito u zavisnosti od toga koja je vrsta u pitanju. Potpun ciklus biljke hoću-neću traje tri nedelje. Kada donese seme, biljka se osuši.[1]

Klasifikacija Uredi

Klasifikaciju životnih formi na osnovu produkcije i ulaganja fotosintata predložili su Šulc, Larčer, Lambers i još neki autori[1]:

  • jednoćelijski autotrofni organizmi
  • jednogodišnje biljke
  • dvogodišnje i višegodišnje zeljaste biljke
  • višegodišnje drvenaste biljke

Reference Uredi

  1. ^ a b Stevanović, B. & Janković, M. 2001. Ekologija biljaka sa osnovama fiziološke ekologije biljaka. NNK International: Београд. ISBN 978-86-83635-04-7.

Spoljašnje veze Uredi