Džojstik ili igračka palica je računarski ulazni uređaj koji se sastoji od ručke kojom se upravlja i koja prenosi svoj ugao nagnutosti računaru. Džojstici su uglavnom dvodimenzionalni i podešeni su tako da pokretanje ručke levo ili desno signalizira kretanje po iks osi, a naginjanje ručke napred (gore, od sebe) ili nazad (dole, ka sebi) signalizira pomeranje po ipsilon osi. Postoje i trodimenzionalni džojstici koji okretanjem ručke oko svoje ose šalju signal za treću osu.

Delovi džojstika:
1. Ručka 2. Baza
3. Okidač
4. Dodatna dugmad
5. Autofire prekidač
6. Gas
7. Kapica
8. Usisni pikovi

Upotreba

uredi

Džojstici se uglavnom koriste za kontrolu u računarskim (video) igrama i uglavnom imaju jedno ili više dugmadi čije stanje (pritisnuto ili ne) računar može da pročita. Džojstici su bili jako popularni tokom 1990-ih godina.

Osim kao računarski dodatak, džojstici se koriste za kontrolisanje i pojedinih mašina kao što su kranovi, liftovi, dodatni uređaji na kamionima ili invalidska kolica sa samostalnim pogonom.

Analogni i digitalni džojstici

uredi

Postoje analogni i digitalni džojstici. Analogni džojstici prenose svoj tačan ugao nagnutosti i uglavnom koriste potenciometre. Digitalni džojstici daju samo postojanje ili nepostojanje nagnutosti u četiri pravca i njihove četiri dodatne kombinacije (npr. napred-desno) i uglavnom su se takvi džojstici koristili za video-igre. Digitalni džojstici koriste prekidače umesto potenciometara.

Povratni signal

uredi

Pojedini džojstici imaju i mogućnost povratnog signala (feedback). U skladu sa signalom računara džojstik može pružati otpor u kretanju ili može da vibrira.

Spoljašnje veze

uredi