Avesalom (jevrejski אַבְשָׁלוֹם, otac/vođa mira) bio je jedan od mlađih sinova cara Davida. Živeo je oko 1000. p. n. e.[1][2]

Smrt Avesaloma - Gistav Dor

Avesalom je važio za najlepšeg Davidovog sina i bio njegov ljubimac. Ipak se Avesalom pobunio protiv oca. Sveto pismo govori da je Avesalom imao prelepu sestru koju je jako voleo, Tamaru. Njegov polubrat i Davidov najstariji sin Amnon je silovao Tamaru. David nije ništa preuzeo protiv Amnona, jedino ga je prognao sa dvora u Jerusalimu. Avesalom, pun gneva, ubio je Amnona[2] i morao je da beži od oca Davida. Utočište je našao kod dede po majčinoj strani Talmaja kraljem Gesurskom. Tek posle tri godine David mu je oprostio. Avesalom je došao do ubeđenja da je Davidova vladavina slaba i da je Izraelu potreban jaki vladar. Uz podršku starih drugara uspeo je da podigne vojsku i krene na Jerusalim. David je morao da beži iz Jerusalima. Preko špijuna je David uspeo, da Avesalom sa vojskom napusti Jerusalim u potrazi za ocem. U šumi Jefremovoj došlo je boja Avesaloma sa ocem Davidom, gde je njegova vojska potučena. U bekstvu od vojske Davidove Avesalom je zapeo glavom za jedan hrast, njegova duga kosa se uhvatila za grane te je visio na drvetu. Davidov vojskovođa Joav, videvši nemoćnog Avesaloma, ubio je ovoga[2] suprotno Davidovoj naredbi da se Avesalomu po svaku cenu sačuva život. Vest o pogibiji Avesaloma slomilo je starog Davida, što je dirljivo opisano u 2. Sam. 18, 32 - 33:

A car reče Husiju: je li zdravo dijete Avesalom? A Husije reče: neka neprijatelji gospodara mojega cara i koji god ustaju na te zla radi, neka prođu kao to dijete. Tada se car sneveseli, i pope se u gornju klijet nad vratima, i stade plakati, a idući govoraše: sine moj Avesalome, sine moj, sine moj Avesalome! kamo da sam ja umro mjesto tebe! Avesalome sine moj, sine moj!

David je pre smrti odredio Solomuna za svoga naslednika. Solomun je osvetio svog polubrata pogubivši Joava.[3]

Reference uredi

  1. ^ 1 Chronicles 3:2, 2 Samuel 3:3
  2. ^ a b v Mišić, Milan, ur. (2005). Enciklopedija Britanika. A-B. Beograd: Narodna knjiga : Politika. str. 11. ISBN 86-331-2075-5. 
  3. ^ 2 Samuel 14:25

Spoljašnje veze uredi