Aluvijalno zemljište

Aluvijalno zemljište (aluvion, lat. alluvius, fluvisol) rastresito i porozno je tlo fluvijalnog porekla. Proces njegovog nastanka započinje erozijom, nastavlja se preoblikovanjem tečnostima, i završava se taloženjem odnosno stvaranjem aluvijalnih sedimenata. Aluvion se najčešće sastoji od različitih materijala poput sitnih čestica mulja i gline odnosno većih čestica poput pijeska i šljunka.[1][2]

Aluvion, Južna Afrika
Aluvion
Aluvijalni riječni nanosi Amazona u Brazilu

U geomorfološkom smislu aluviji se pojavljuju u različitim oblicima, najčešće kao lepeza ili ravan (npr. Panonska nizija, Mesopotamija, Pandžab). Gotovo svi aluviji na Zemlji oblikovani su tokom kvartara, prvenstveno holocena koji se često naziva aluvijem, aluvijom ili naplavnim razdobljem.

Rečni nanos naziva se još i aluvijalni. Aluvijalna zemljišta zauzimaju znatne površine u Srbiji. Prostiru se u dolinama reka Dunava, Save, Tise, Morave, Drine i dr. U Srbiji se procenjuje da ih ima oko 500.000 ha. Za morfologiju fluvisol karakteristična je veoma izražena slojevitost. Udeo humusa je pretežno mali, od 1-2%, a u peskovitim oblicima i ispod 1%. Po mehaničkom sastavu, mogu biti šljunkoviti, peskoviti, ilovasti i glinoviti. Reakcija sredine je neutralna do slabo alkalna u karbonatnim podtipovima, a u slabo kisela ređe neutralna u beskarbonatnim podtipovima. Po hemijskom sastavu mogu biti karbonatni sa 5-12-30% kalcijum karbonata, odnosno beskarbonatni.

DefinicijaUredi

Termin „nanos“ se obično ne koristi u situacijama kada se formiranje taloga mogu pripisati drugom geološkom procesu koji je dobro opisan.

GodineUredi

Većina, ako ne i sve, aluvion je veoma mlad (u doba kvartara), a često se pominje kao pokriće, jer ovi sedimenti prikrivaju podlgu.

RudeUredi

Namet može da sadrži mnogo vrednih ruda kao što su zlato i platina i raznovrsno kamenje. Takva koncentracija vrednih ruda se naziva Placer depozit.

Vidi jošUredi

ReferenceUredi

  1. ^ Glossary of Geological Terms. Geotech.org. Retrieved on 2012-02-12.
  2. ^ Geology Dictionary – Alluvial, Aquiclude, Arkose. Geology.Com. Retrieved on 2012-02-12.

LiteraturaUredi

Spoljašnje vezeUredi