Andrijaš Mrnjavčević

Andrijaš Mrnjavčević (umro posle 1395) je bio srpski velikaš iz zapadne Makedonije iz druge polovine 14. veka. Kao savladar svoga brata Marka, upravljao je Prilepom posle 1371. godine.

Andrijaš Mrnjavčević
Kralj
Porodica
RoditeljiVukašin Mrnjavčević
Jevrosima
DinastijaMrnjavčevići
Period1371—1395.
PrethodnikVukašin Mrnjavčević
Nasledniknema

Detinjstvo i mladost

uredi

Andrijaš je bio sin srpskog kralja Vukašina Mrnjavčevića i njegove žene Aljene. Imao je trojicu braće, Marka, Dmitra, Ivaniša, i sestru Oliveru. Kraljević Andrijaš javlja se kao samostalni ktitor. Vladao je kao oblasni gospodar u zapadnoj Makedoniji. Prvi put ga Vukašin pominje u svojoj povelji od 5. aprila 1370. godine. Kao i Marko, i Andrijaš je kovao svoj novac. U Kičevskoj ostavi pronađeno je više primeraka Andrijaševog novca nego Markovog. Andrijaš je iza sebe ostavio i zadužbinu. Zapadno od Skoplja, na obali reke Treske, sagradio je 1389. godine manastir Svetog Andrije. Andrijaš je svojoj zadužbini darovao prilično veliko vlastelinstvo[1].

Andrijaš je delovao samostalno u odnosu na kralja Marka. U njegovim rukama bila je znatna politička moć. Pomogao je oslikavanje nedovršenog manastira Svetog Dimitrija čiju je izgradnju započeo njegov otac. Povelja ispisana u crkvi Svetog Andrije svedoči o tome da je Andrijaš sam izdao darovni akt, što je u načelu isključivo pravo vrhovnog vladara. Povelja govori o sporazumnoj zameni sela u dolini reke Treske sa bratovljevim. U narodnim pesmama Marko natkriljuje svoga brata. Međutim, dok je Marko bio u ratnim pohodima za svog sultana, Andrijaš je preuzimao ulogu vrhovnog vladara u zemlji.

Odlazak u Dubrovnik

uredi

Odnosi između Andrijaša i Marka bili su dobri do 1393/4. godine kada je došlo do sastanka Marka i turskog sultana Bajazita u Seru. Nakon ovog sastanka turski vazali su se podelili u odnosu ka politici prema Osmanskom carstvu. Manojlo II Paleolog je otkazao poslušnost sultanu. Isto su učinili i njegov sinovac Jovan i brat Teodor. Stefan Lazarević ostao je veran sultanu na čijoj strani učestvuje u Nikopoljskom krstaškom ratu. Bajazit je iste godine započeo opsadu Carigrada koja je trajala nekoliko godina. U porodici Balšića došlo je do rascepa između Đurđa II i njegovog brata Konstantina. Marko i Konstantin Dragaš učestvovali su u bici na Rovinama 1395. godine u kojoj su izgubili živote. Andrijaš i Dmitar odbili su da služe sultana i 1394. godine napuštaju očeve teritorije i sklanjaju se u Dubrovnik. U Dubrovniku se nalazio poklad kralja Vukašina u iznosu od 295 litara srebra (oko 5600 perpera). Vukašin je srebro ostavio Pavlu Barabiću koji je umro 1374. godine nakon čega je brigu o depozitu preuzela njegova udovica Prvula i nekoliko vlastelina. Sredinom 1394. godine braća Mrnjavčević u Dubrovniku traže deo poklada svoga oca. Zna se da su u gradu bili već 27. jula. Morali su da sačekaju kraj parnice između Pavlovih naslednika i Opštine. Dubrovčani su smatrali da je novac trebalo podeliti na dva jednaka dela. Sima Ćirković je smatrao da je o tome postojalo i uputstvo kralja Vukašina koje nije sačuvano. U svakom slučaju, braća su 10. avgusta podigla novac.

Nakon podizanja poklade, Andrijaš i Dmitar su otišli u službu ugarskog kralja Žigmunda. O tome svedoči uputstvo dubrovačkim poslanicima kod Sandalja Hranića iz 1423. godine. Sledeće godine braća su se verovatno nalazila u taboru ugarskog kralja i vlaškog vojvode Mirčeta nasuprot svome bratu Marku. Ovo je poslužilo kao osnov za kasnije priče o sukobu braće Mrnjavčević u narodnim pesmama. Ima mišljenja da je Andrijaš poginuo u bici na Rovinama jer mu se nakon 1395. godine gubi svaki trag.

Prva zabeležena bugarštica o kralju Marku iz 1555. godine piše o Markovom ubistvu Andrijaša. Nesačuvani prevod Romana o Tristanu takođe govori kako je Marko, zbog nepoverenja, ubio svoga brata. Marin Barleti, istoričar Skender-bega, prenosi netačan izveštaj da su Vukašin, Andrijaš i Gojko, trojica braće, podelili Romaniju. Svakako je ovde Andrijaš zauzeo mesto nepostojećeg strica. Vukašinovi sinovi pominju se i na drugim mestima. U "Priči o boju kosovskom" Vukašin je imao trojicu sinova: Marka, Andrijaša i Konstantina[2]. Dečanska hronika iz druge polovine 15. veka piše da je Andrijaš poginuo na Rovinama 1395. godine.

Reference

uredi
  1. ^ Mihaljčić 1989, str. 144, 201.
  2. ^ Aleksić 2013, str. 270.

Literatura

uredi
  • Mihaljčić, Rade (1975). Kraj Srpskog carstva. Beograd: Srpska književna zadruga. 
  • V. Aleksić; Naslednici Mrnjavčevića i teritorije pod njihovom vlašću od 1371. do 1395. godine; Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet (2013)