Arhonti (grč. ἄρχοντες, jedn. ἄρχων) su bili eupatridi sa najvećim stepenom upravljanja, bilo ih je devet.[1] Njihova vlast je u početku bila doživotna i zbog toga slična kraljevskoj. Potom je ograničena, najpre na deset, a zatim na godinu dana. Jedan od arhonata bio je vrhovni zapovednik atinske vojske, dok su drugi imali svešteničke i sudske dužnosti. Arhonti su atinskom državom upravljali zajedno sa areopagom.

Jedan od poznatih arhonata je bio Solon, koji je reformama podelio građane u četiri razreda po bogatstvu u vinu, žitu i ulju, tj. medimni, i ukinuo eupatride. Služba arhonata bila je dostupna samo pripadnicima prvih dvaju razreda, tj. ljudima čije se bogatstvo procenjuje na preko 500 medimni (prvi razred), i od 300 do 500 medimni (drugi razred).

ReferenceUredi

  1. ^ „Arhont”. Enciklopedija. Pristupljeno 18. 1. 2020.