Bitka kod Al-Sanabre

Bitka kod Al-Sanabre odigrala se 28. juna 1113. godine između vojske Jerusalimske kraljevine pod komandom Balduina Jerusalimskog i Seldžučkog carstva pod vođstvom Mavduda i Tugtigina. Bitka je deo krstaških ratova i završena je pobedom muslimana.

Bitka kod Al-Sanabre
Deo Krstaških ratova
Vreme28. jun 1113. godine
Mesto
Al-Sanabra, Izrael
Ishod Pobeda muslimana
Sukobljene strane
Jerusalimska kraljevina Seldžučko carstvo
Komandanti i vođe
Balduin I Jerusalimski Mavdud, Tugtigin
Jačina
700 vitezova, 4000 pešaka nepoznato
Žrtve i gubici
300 vitezova, 1200 pešaka nepoznato

Uvod uredi

Tokom 1113. godine Mavdud sakuplja vojsku, ali ovoga puta Edesa nije njegov cilj. On samo prolazi pored nje i žuri da pomogne Turcima iz Damaska koje je Balduin žestoko pritisnuo. Kralj Balduin nije imao veliku vojsku, po rečima Albera od Eksa, oko 700 vitezova i 4000 pešaka. Stoga je, na glas da stižu Turci iz Iraka, odmah zatražio pomoć Ruđera od Antiohije i Ponsa od Tripolija. Onda je Balduin načinio grešku primajući bitku ne sačekavši svoje saveznike.

Bitka uredi

Bitka se odigrala 28. juna 1113. godine. Balduin je izgubio 300 vitezova i 1200 pešaka. Sam se uspeo povući u Tiberijas. Tu su ga pronašli Ruđer od Antiohije i Pons od Tripolija i uputili mu prekore što je primio bitku ne sačekavši ih. Interesantno je to kako je Balduin primio ove prekore ne odupirući se mnogo i poslušao savete koje su mu dali njegovi vazali. Pored Tiberijasa će se kasnije (1187. godine) odigrati slična bitka. Tada će muslimane predvoditi Saladin, a krstaše Gaj Lizinjanski. Greška jeruslaimskog kralja će biti slična, ali ovoga puta kralj neće poslušati savete svojih vazala.

Literatura uredi