Bitka kod Šazara vođena je 1111. godine između krstaške vojske pod Balduinom I sa jedne i muslimanske vojske pod Mavdudom sa druge strane. Deo je krstaških ratova, a završena je neodlučnim ishodom.

Bitka kod Šazara
Vreme[[]]-[[]]
Mesto
[[]]

Bitka

uredi

Hrišćansku vojsku činile su armije Jerusalimske kraljevine, kneževine Antiohije, grofovije Edese i grofovije Tripoli. Mavdud pokreće pohod na muslimane i zaustavlja se kod Šazara. Krstaške snage pod Balduinovim vođstvom napadaju Mavduda. Krstaške snage su prisiljene na povlačenje, ali su sve vreme odbijale napade Mavdudovih snaga. Na kraju se muslimanska vojska razišla. Ovom bitkom završen je Mavdudov pohod i zaustavljeni muslimanski napadi na Edesu i Antiohiju za neko vreme.

Literatura

uredi