Bitka kod piramida

Bitka kod piramida je bitka između francuske vojske u Egiptu i Mameluka. Bitka se odigrala 21. jula 1798. kraj piramida. Francusku vojsku je predvodio Napoleon. Francuska vojska je odlučno pobedila višestruko brojniju mamelučku vojsku. Napoleon je u toj bici upotrebio veliku taktičku inovaciju, masivni divizijski kvadrat.

Bitka kod piramida
Deo Napoleonova invazija na Egipat i Siriju

"Bitka kod piramida“, rad Fransoa Vatoa
Vreme21. jul 1798.
Mesto
blizu Kaira, Egipat
Ishod odlučujuća francuska pobeda
Sukobljene strane
Francuska Mameluci
Komandanti i vođe
Napoleon Murat-beg
Ibrahim beg
Jačina
25.000[traži se izvor] 50.000 -75.000[traži se izvor]
Žrtve i gubici
300 mrtvih 4.000 -6.000 mrtvih ili ranjenih

Napoleon je nameravao da ugrozi glavnog neprijatelja Veliku Britaniju, ugrožavajući britansku poziciju u Indiji invazijom Egipta. Egipat je tada bio provincija Osmanskog carstva. Direktorijum se složio sa Napoleonovim planom, jer im je odgovaralo da Napoleon nije u Francuskoj. Napoleon je najpre 9. juna 1798. zauzeo Maltu, koja je dotad bila u posedu Jovanovaca. Napoleonova vojska se iskrcala u Aleksandriji 1. jula 1798. Posle zauzimanja Aleksandrije francuska vojska je marširala prema Kairu. Kod piramida kraj Kaira sačekala ih je mnogo veća mamelučka vojska.

Brojno stanje

uredi

Mameluci su bili vladari Egipta. Napoleon je direktno ugrožavao glavni grad Egipta i prisilio je Mameluke na odlučnu bitku. Mamelučku vojsku su predvodili Murad beg i Ibrahim beg. Imali su moćnu i jako razvijenu konjicu. Francuza je bilo 25.000, a Mameluci su imali 50.000 do 75.000 vojnika. Murad beg je raspolagao sa 10.000 konjanika. Pratila ih je arapska konjica i 24.000 janjičara. Napoleon je imao jako malo konjice.

Bitka

uredi

Napoleon je shvatio da je konjica najvredniji deo mamelučke vojske. Francuzi su imali jako malo konjice. Mameluka je bilo dva do tri puta više od Francuza. Zbog toga je Napoleon morao preći u defanzivu. Smislio je taktičku inovaciju. Organizovao je vojsku u kvadrate sa velikom šupljinom unutra. U centar svake šupljinu je postavio artiljeriju, tovar i konjicu. Napade mamelučke konjice je uspešno odbijao artiljerijskom paljbom iz svakoga kvadrata, koji bi bio napadnut. Mamelučka konjica je stradala u svakom novom napadu i nisu uspevali da razbiju disciplinovanu francusku vojsku u taktičkom poretku masivnih kvadrata. Pošto se umorila mamelučka konjica i nakon nekoliko napada nije uspevala da razbije Napoleonove kvadrate, francuska vojska je krenula u veliki napad na egipatski logor u selu Embebe. Razbila je dezorganizovanu egipatsku pešadiju i naterala je u beg.

 
Bitka kod piramida

Rezultat

uredi

Tom bitkom Napoleon je osvojio Kairo i Donji Egipat. Kada je mamelučka vojska u Kairu čula za poraz njihove legendarne konjice pobegli su do Sirije da se reorganizuju. Tom bitkom završilo je 700 godina mamelučke vlasti nad Egiptom. Admiral Horacije Nelson je deset dana nakon te bitke potopio većinu francuske flote u bici na Nilu, poznatoj kao bitka kod Abukira.

Spoljašnje veze

uredi